Få en introduktion til makroøkonomi


Verden set fra rummet

Introduktion til makroøkonomi

Lær om makroøkonomi i denne artikel. Når man taler om makroøkonomi, handler det i store træk om hvordan nyheder og samfundet påvirker økonomien. Helt overordnet hvordan økonomiske faktorer, for eksempel BNP-vækst, ledighed, inflation udvikler sig og påvirker økonomien. Man ser på sammenhængen mellem disse tal for at kunne vurdere hvilken retning finansmarkedet bevæger sig i. Når man beskæftiger sig med makroøkonomi, undersøger man hvordan verdensøkonomien ser ud i dag, og hvordan dette vil påvirke finansmarkedet fremadrettet. 

Når man som privatperson gerne vil sætte sig ind i makroøkonomi, starter man med at se på de aktuelle samfundsmæssige forhold. Dette med henblik på at vurdere hvilken retning økonomien bevæger sig i. Dette kan være geopolitiske forhold, såsom Brexit, præsidentvalg eller handelskrigen. Udover dette kan man også kigge på hvordan eksempelvis naturkatastrofer, miljøudvikling eller ulighed i et land påvirker aktiemarkedet. Man kan desuden kigge på den førte pengepolitik. Her dækker pengepolitik over den politik som centralbankerne fører (i Danmark er centralbanken Nationalbanken). Man ser her på de konkrete målsætninger for renteniveauet, inflationen samt valutakursen.

Finanspolitik dækker over eksempelvis skattelettelser, med henblik på at øge det private forbrug, eller det kan være en stigning i det offentlige forbrug, for dermed at booste økonomien. 

Du kan støtte Ophelia Invest så vi kan lave endnu mere gratis content via dette link.

Aktuelle forhold

Året 2019 har været et år i stort økonomisk opsving. Men vil dette opsving fortsætte ind i 2020, eller vil væksten stagnere, eller måske endda gå i recession? Når finansmarkedet går i recession, betyder det at markedet er i tilbagegang. For at give et kvalificeret bud på dette, må man se på de aktuelle samfunds- og finanspolitiske forhold. Herefter må man vurdere hvordan de vil påvirke de finansielle markeder. 

Men hvordan gør man så det? Det kunne for eksempel være relevant her primo 2020 at se på: 

Lavrentemiljøet

Renten er i dag tæt på 0. Når renten er så lav som den er i dag, giver det virksomheder et større incitament til at investere. Dette da det er billigere og nemmere at tage et lån. Det booster altså de finansielle markeder, fordi når virksomheder investerer, øger det produktionen. Hvilket booster økonomien. Samtidig giver de lave renter mindre incitament til at købe obligationer, og større incitament til at placere sine penge i aktier. Her vil aktiekurserne forventeligt stige. Der er dermed lagt op til at det økonomiske opsving forlænges hvis man udelukkende ser på den førte pengepolitik. 

(Artiklen fortsætter under billedet)

Inflation

Den danske inflationsrate har ligget særligt lavt de sidste par år, og faktisk været lavere end den europæiske inflation siden 2017. En lav inflation er med til at sikre stabile priser. Når inflationen er lav, mister vores penge ikke deres værdi i samme grad som normalt, og det giver en større tilbøjelighed til at sætte dem i banken, fremfor i aktier. 

Handelskrigen

Handelskrigen mellem Kina og USA har sat sine spor i aktiemarkedet. De forhøjede toldsatser fra USAs side, samt importstop af amerikanske varer fra Kinas side, har været med til at sprede stor usikkerhed på aktiemarkedet blandt investorer – de professionelle såvel som de private. Handelskrigen afløste i starten af året eufori med en fase-1 handelsaftale, men der synes stadig lang vejen til for de to økonomiske supermagter.

Corona-virus

Den famøse virus covid-19 har for alvor skabt panik på de globale markeder, hvor man har erfarede kursfald der sender associationer tilbage til krakket på Wall Street. Dette vil utvivlsomt være dette års mest markante nyhedskatalysator på markederne. 

(Artiklen fortsætter under billedet)

Makroøkonomi for private investorer

Hvor starter man så som privatinvestor der vil sætte sig ind i makroøkonomi? 

Selvom der er store ting på spil i makroøkonomien, og det kan syne lidt uoverskueligt, lader det sig heldigvis kombinere med andre ting som måske i forvejen er en del af vores hverdag. 

Helt praktisk er det bedste sted at starte nemlig at følge med i nyhederne, og vurdere følgende punkter:

  • Hvordan er de aktuelle politiske forhold? 
  • Hvordan er “den internationale stemning”? 
  • Hvordan går det for de forskellige sektorer?  

Hvis du vil læse mere om makroøkonomi har vi både en introducerende artikel til emnet samt en artikel om arbejdsløshedstallene der også falder under samme paraply. Du kan også finde en længere artikel inklusiv en video på engelsk på Investopedia.