Lær om modelporteføljer


portefølje

Mulighedernes land..

I denne artikel kan du læse og lære om modelporteføljer. Forhåbentligt bliver du klogere på hvordan vi finder vores personlige investeringsstrategi og opbygger en portefølje. Der er mange måder at investere på, og det vigtigste er at vi er trygge og komfortable i hvordan vi bærer os ad.

Nedenunder har vi samlet en række forskellige modelporteføljer til inspiration. De appellerer alle til forskellige typer af investorer, tidshorisonter og risikovillighed. Modellerne kan fungere som et pejlemærke, vi kan implementere modellerne til punkt og prikke, hvad vi finder os mest komfortable med.Der findes mange kloge hoveder derude, som udvikler, forsker og sammensætter hvad de mener er ideelle porteføljemodeller. Og udvalget er stort, og der er god inspiration at finde.

Du kan støtte Ophelia Invest så vi kan lave endnu mere gratis content via dette link.

Permanent portefølje 

Den “permanente portefølje” er designet til at præstere stabilt i alle tænkelige økonomiske situationer. Modellen bygger på en ligelig opdeling af vores penge i henholdsvis aktier, guld, valuta og fonde. Modellen består af aktivklasser, der ofte er negativt korreleret, hvilket betyder at når eksempelvis aktiemarkedet falder så stiger guldprisen og omvendt. På denne måde sikrer vi, at hvis der er nedgang i én sektor er der opgang eller stabilitet i en anden.

Den permanente portefølje egner sig efter sigende godt til langsigtede investeringer, hvor vi ønsker at holde vores risiko i den lave ende og håbe på et måske mere konstant, om end lidt lavere, afkast.
Fordeling er 25 procent aktier, 25 procent obligationer med lang løbetid, 25 procent kontanter (gerne på en indlånsrente med højest mulige rente) og 25 procent guld.

(Artiklen fortsætter under billedet)

All Weather portefølje

Den såkaldte “all weather” portefølje eller på dansk “en portefølje til al slags vejr” er designet til at minimere vores risiko og volatilitet. Men hvad betyder egentligt. Ifølge denne model er det vigtigt at vi helgarderer os mod inflation. Porteføljen har en relativt lav andel af aktier, for ikke at blive påvirket af markedets høje volatilitet (kursudsving). Derimod udgør obligationer en stor andel, netop fordi de modvirker aktiemarkedets volatilitet og minimerer risikoen. Her har vi igen en god portion guld men også råvarer, da de historisk set klarer sig godt i perioder med inflation.
Fordelingen er 30 procent aktier, 40 procent obligationer med lang løbetid, 15 procent obligationer med mellemlang løbetid, 7,5 procent guld og 7,5 procent råvarer.

The coward’s portfolio

Cowards portfolio eller kujonens portefølje på dansk, er endnu en model. Denne model egner sig godt til investorer som ikke trives med store overraskelser og udsving i deres investeringer. Modellen anbefaler at man kontinuerligt forsøger at holde sig inden for de specifikke procentvise fordelinger.
Fordelingen er 40 procent obligationer med kort løbetid, 15 procent store aktier fordelt på en blanding af værdi- og vækstaktier, 10 procent store værdiaktier, 5 procent små aktier fordelt på en blanding af værdi- og vækstaktier, 10 procent små værdiaktier, 10 procent internationale aktier (modellen tager udgangspunkt i at aktier ellers er amerikanske), 5 procent emerging markets aktier (nye markeder) og 5 procent REITs (Real Estate Investment Trust).

(Artiklen fortsætter under billedet)

 60/40 Portefølje

Den klassiske 60/40 portefølje opbygning er oftest det vi får anbefalet i banken. Hensigten med denne fordeling er at mindske effekten af aktiemarkedets høje volatilitet. Fordelingen er super simpel og både nem at overskue og administrere.
Fordelingen er 60 procent aktier og 40 procent obligationer med mellemlang løbetid.

Mange banker har flere versioner af denne som vi bliver tilbudt alt efter vores risikoprofil og tidshorisont. Der er også banker der skruer op og ned for fordelingen i forhold til tilstanden i aktiemarkedet og verdensøkonomien mere generelt set.

 100 procent aktieportefølje

Hvis vi har is i maven og lang tidshorisont er denne model måske for os. Historisk set ved vi, at aktier generer større afkast end andre typer investeringer (med undtagelse af ejendomsmarkedet). Hvis den historiske udvikling fortsætter vil vi kunne maksimere vores afkast ved at investere alle vores penge i aktier. Men bedst at vi har nerverne til det.

Her skal du dog træde varsomt, det gennemsnitlige afkast på aktier er målt over en årrække på næsten 100 år, hvilket betyder at der i teorien kan være lange perioder hvor markederne ikke genererer positivt afkast, men blot daler og daler. Denne porteføljemodel kræver at man potentielt er villig til at hænge i og “ride out the storm” i situationer hvor aktiemarkederne falder.
Fordelingen er 100 procent aktier.

Kender du vores podcast Ophelia Invest Talks? Der har vi et væld af spændende podcast-episoder fx til læring på farten. Husk også at du kan se emnerne for alle kommende online foredrag i vores eventkalender.