Diversificering

Diversificering i relation til investering betyder at sprede sine penge på flere aktiver. At investere kan nemlig indebære høj risiko, men risikoen kan mindskes via diversificering. Hvis man har alle sine penge investeret i en enkelt virksomhed, er man eksempelvis voldsomt påvirket af selskabets op- og nedture. Men hvis man istedet har spredt sine penge på forskellige aktier såvel som andre aktiver (fx ejendom og obligationer) påvirkes man mindre af de enkelte aktivers udsving.

Graden af kompleksitet forbundet med diversificering

Der er mange måder at diversificere sig på. Herover ser du en trappe inspireret af karakterskalaen. På nederste trin behøver man ikke vide meget om emnet for at være med. De fleste af os kan finde ud af, om et selskab er stort eller lille, eventuelt med lidt hjælp fra Google. Næste trin handler om hvor i verden selskabet er placeret, igen noget de fleste af os kan gennemskue. Når det kommer til sektorer, er det måske en smule vanskeligere, men også her er der hjælp at hente. Du kan fx se en sektoroversigt herunder med info taget fra MSCI verdensindeks, men du kan også finde en masse om sektorer online:

Hvis vi vender tilbage til trappen; de to øverste trin på er en lille smule mere komplekse. Næstøverste trin omhandler de defensive- og cykliske aktier. De defensive aktier rummer alle dem som vi har brug for altid. Det være sig mad, medicin og deslige, uanset hvordan det går for vores egen eller for samfundets overordnede økonomi, vil de fleste af os prioritere astmamedicinen til os selv eller barnet, og vi vil gøre vores bedste for at sætte aftensmad på bordet hver dag. De cykliske er derimod de konjuktur-følsomme aktier og sektorer. Hvis den ene af os mister jobber udskyder vi at købe ny bil, bygge ny garage eller køkken og derved har hele bygge- og transportbranchen fx mindre at lave.


Det øverste trin, vækst og værdi aktierne, kan være en smule sværere at gennemskue idet det ikke er “statiske begreber”. En aktie som eksempelvis Facebook kan være en vækstaktie, men miste så meget af sin kursværdi på en enkelt dag grundet “uheldige” nyhedshistorier, at den bliver til en værdiaktie, da værdien i selve virksomheden ikke nødvendigvis er faldet tilsvarende. Idet den “rejser sig”, som ofte er tilfældet i den type situationer, kan den måske igen betegnes som en vækstaktie.

Diversificeringsmodel for ens samlede aktiver

I arbejdet med at lægge en strategi for ens samlede aktiver, en strategi der vel og mærke lægger op til optimal diversificering i forhold til ens respektive investorprofil (risiko, tidshorisont, tid til rådighed til at bruge på investering) kan man eksempelvis tage udgangspunkt i diversificeringsmodellen ovenfor.


Inderst i modellen har vi de mest stabile værdier. Kontanter (trods inflation), ejendom (trods potentielle “boligbobler”) og obligationer (trods rentens mulige negative effekt på denne). De to yderste cirkler refererer til aktier som beskrevet længere oppe.
Tanken er, at du kan justere cirklernes størrelse, så de matcher din risikoprofil og livsstil.

Video om diversificering

Denne video (på engelsk) giver på under to minutter en rigtig fint billede af, hvad det betyder at sprede sin æg i flere kurve i forhold til investering.
I videoen vil du støde på forskellige begreber på engelsk. Her er en ordliste over de vigtigste begreber:
* Equities = aktier
* Fixed income = renteindtægter
* Cash or cash equivalents = kontanter eller kontant-ekvivalenter'

____________

Ansvarsfraskrivelse (disclaimer): Vi er ikke økonomiske rådgivere, og vi fralægger os ethvert ansvar for de økonomiske valg, du måtte træffe på baggrund af det, du læser på denne blog. Indholdet på bloggen er af oplysende karakter og har et uddannelsesmæssigt sigte. Det er ikke at betragte som hverken investeringsrådgivning eller anbefalinger, ej heller forholder vi os til læserens private, økonomiske situation. Enhver brug af oplysninger er på egen risiko. Al handel med værdipapirer indeholder risici. Man bør ikke handle for penge, man ikke har råd til at tabe. Vi opfordrer til, at der søges rådgivning, hvis læseren ikke forstår de på området gældende risici. Det historiske afkast på feltet investering er ingen garanti for fremtidig gevinst. Vi er ikke er ansvarlige for nogen valg, du måtte træffe, på baggrund af hvad du læser på www.opheliainvest.dk eller hører til events arrangeret af Ophelia Invest IVS.