Aktiesparekontoen

Primo januar 2019 trådte en ny investeringsmulighed i kraft. Den hedder aktiesparekontoen og bygger på svensk model. Man opretter den i banken, eller hos sin (online) børsmægler andetsteds og herfra kan man således købe og sælger værdipapirer på vanlig vis. Forskellen er, at beskatningen på papirer handlet via aktiesparekontoen er langt mere favorabel end via andre konti/depoter.

Fordelen er at man beskattes med 17 procent årligt af aktiegevinst (efter lagerprincippet). Tilsvarende tab på aktier medfører et fradrag der modregnes fremtidige aktiegevinster – såfremt man har nogle. Man kan handle noterede aktier og aktiebaserede investeringsforeningsbeviser.

Ulempen er, at man kun må investere for maksimalt 50.000 kroner det første år. Beløbet vil muligvis blive forhøjet som nedenstående såfremt de tre partier bag aftalen vurderer at det er ønskværdigt.

2020: 100.000
2021: 150.000
2022: 200.000

Aktiesparekontoen er lagerbeskattet. Helt kort betyder det, at du skal svare skat af også af ikke-realiserede gevinster og tab.

Lad os kort kigge på hvor meget du rent faktisk kan spare ved at investere gennem en aktiesparekonto:

Hvis du investerer de mulige 50.000 kroner, og du efter året er omme har fået et positivt afkast på 7 procent (det historisk gennemsnitlige afkast set over 100 år), betaler du nu ved årsskiftet skat af gevinsten, uanset om du har solgt dine værdipapirer (grundet lagerbeskatningen). Du betaler altså 17 procent i skat frem for de normale 27 procent, som du ellers ville skulle betale på et positivt afkast fra et almindeligt depot (op til progressionsgrænsen på 54.000 kroner, herover betaler du 42 procent i skat). Afkastet var på 3.500 kroner hvorfor du sparer 350 kroner ved at have benyttet aktiesparekontoen.

Hvis du dog havde haft et positivt afkast på over progressionsgrænsen på 54.000 kroner på dit sædvanlige depot, ville du have sparet i alt 875 kroner mere ved også at handle via en aktiesparekonto. Ligeledes havde du sparet mere, hvis du havde fået et større afkast end 7 procent, og mindre, hvis afkastet havde været lavere end 7 procent.

Idet besparelsen uanset er relativt lav, bør du være opmærksom på, om der er et gebyr forbundet med at have selve aktiesparekontoen. Det vil være langt at foretrække, at der ikke er et depotgebyr forbundet med at eje kontoen. Kontakt din udbyder for dette.

Vær desuden opmærksom på, at du som nævnt her skal betale skat af en mulig gevinst, mens du kun kan modregne et eventuelt tab i senere gevinster. Stiger dine værdipapirer til over 50.000 kroner (kontoens maks), betaler du skat ved årsskiftet. Falder værdipapirerne året efter, får du ikke tidligere betalt skat igen, ligesom du ikke får et fradrag, idet der ikke er nogen gevinst at trække et fradrag fra.

Du kan oprette en aktiesparekonto via de traditionelle banker samt nogle af online børsmæglerne. Det er dog en relativ omkostningstung proces at oprette en ny konto-type, og med uvisse udsigter om, hvor længe den holder, har i hvert fald een online børsmægler (Nordnet) valgt ikke at implementere aktiesparekontoen i deres produktlinje for nuværende.

Har du lyst til at høre aktiesparekontoen forklaret? Hvis du trykker her fortæller Sarah i en ny video på vores YouTube kanal, hvordan det hænger sammen.

Kh Sarah

__________

Ansvarsfraskrivelse (disclaimer): Vi er ikke økonomiske rådgivere, og vi fralægger os ethvert ansvar for de økonomiske valg, du måtte træffe på baggrund af det, du læser på denne blog. Indholdet på bloggen er af oplysende karakter og har et uddannelsesmæssigt sigte. Det er ikke at betragte som hverken investeringsrådgivning eller anbefalinger, ej heller forholder vi os til læserens private, økonomiske situation. Enhver brug af oplysninger er på egen risiko. Al handel med værdipapirer indeholder risici. Man bør ikke handle for penge, man ikke har råd til at tabe. Vi opfordrer til, at der søges rådgivning, hvis læseren ikke forstår de på området gældende risici. Det historiske afkast på feltet investering er ingen garanti for fremtidig gevinst. Vi er ikke er ansvarlige for nogen valg, du måtte træffe, på baggrund af hvad du læser på www.opheliainvest.dk eller hører til events arrangeret af Ophelia Invest IVS.