Diversificeringsnørden

(Udgivet andetsteds første gang 10. maj, 2018)

Jeg er all for transparency og i øvrigt selv stor tilhænger af, at kunne bedømme andres ord i kraft af deres præstationer. Så derfor, og fordi det er hyggeligt at kunne dele sit nørderi med ligesindede og måske enddog kunne inspirere en my på vejen, her en update på min private investeringsmæssige- og økonomiske situation.

Først et let overblik over den overordnede fordeling af mine midler. “Lejlighed” dækker over en tiny andel i Øgaderne i Aarhus:

 

 

 

 

 

 

Dernæst et overblik over fordelingen af værdipapirer i de forskellige depoter – typen der gerne vil vide det hel (og spare kurtage hvor det er muligt!), har selvfølgelig fire depoter fordelt på hele tre platforme. Depoterne ved DeGiro (hvor jeg handler amerikanske aktier) samt Saxotrader (hvor jeg handler skandinaviske aktier) vil gradvist blive større, hvorimod aktiedepotet hos Nordnet, som jeg startede på, gradvist vil blive mindre. Her bliver ikke indkøbt nye aktier (da det er billigere på de to andre platforme), men kun solgt (når det giver mening. Jeg sælger ikke bare for at sælge). Fondsdepotet hos Nordnet bliver stående. Hvis jeg køber nye fonde her, vil det være via deres kurtagefri månedsopsparing. Hvis jeg gerne vil have fonde, der ikke står på denne liste, er det via DeGiro:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afkastudviklingen på det øverste billede, samt det herunder af billeder af mine Nordnet-depoter, er her kan den vakse læser måske hurtigt lure, hvorfor jeg personligt er mere til enkeltaktierne (ovenfor) end fondene (nedenfor).

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondsdepotet bliver håndteret efter en køb og behold strategi hvorimod aktiedepoterne alle bliver udsat for hyppig udskiftning. Det skal siges at jeg udelukkende køber nye aktier på Saxotrader og DeGiro pga de lave kurtagemuligheder dér. Mere om det i dette indlæg: Platformene, kurtagen og den langsomme blondine.

Min samlede portefølje i værdipapirer (aktier og investeringsforeninger) rummer dags dato ca 32 aktier og 13 fonde og de enkelte poster går fra 4.000 DKK og op (jeg stiller mig hermed ud i lyset og lægger penge-tabuet ned et indlæg ad gange).
Jeg mener dog sagtens, at man kan købe så lidt som en enkelt aktie ad gangen, så længe der ingen minimumskurtage er på handlen.

Mine aktier dags dato:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min samlede (enkelt)aktiebeholdning pr 10. maj 2018.

Herunder et grafisk overblik af dels enkeltaktierne ovenfor samt de fire af mine fonde, som kun opererer inden for en enkelt sektor:

 

Posten “fonde diverse” uddybes nedenfor.

Herunder et billede af de 24,4 procent af mine samlede investerede midler, som alle dækker flere sektorer og derfor ikke kan indgå i sektoroversigten ovenfor. Jeg har både aktivt- samt passivt forvaltede fonde inkl ETF’er (Exchange Traded Funds):

 

Herunder et samlet overblik over mine fonde, både dem der er på billedet herover samt de fire der indgår i sektor-regnskabet. Mine fonde er fokuseret mod dels Europa, som mange af økonomerne har spået et godt tiår (fx udtalt adskillige gange i Millionærklubben), og som jeg ikke har så meget enkeltaktie.eksponering imod, dels mod Asien/fjernøsten, igen, fordi det er svært for mig at vide, hvilke enkeltaktier jeg skal investere i her og de desuden har en ret flot afkasthistorik, dels Indien/Emerging Markets, samme årsag. Særligt Indien spås at have gode betingelser for vækst med en voksende middelklasse. Og sidst har jeg fire fonde, der retter sig mod en specifik sektor som jeg af forskellige årsager finder interessante og ikke havde lyst til at vælge blot et enkelt selskab at satse på:

Således blotlagt og opdateret. Forhåbentlig har jeg tilført lidt inspiration, ny viden eller måske blot et fornøjeligt øjeblik.

Kh Sarah

 _________
Ansvarsfraskrivelse (disclaimer): Vi er ikke økonomiske rådgivere, og vi fralægger os ethvert ansvar for de økonomiske valg, du måtte træffe på baggrund af det, du læser på denne blog. Indholdet på bloggen er af oplysende karakter og har et uddannelsesmæssigt sigte. Det er ikke at betragte som hverken investeringsrådgivning eller anbefalinger, ej heller forholder vi os til læserens private, økonomiske situation. Enhver brug af oplysninger er på egen risiko. Al handel med værdipapirer indeholder risici. Man bør ikke handle for penge, man ikke har råd til at tabe. Vi opfordrer til, at der søges rådgivning, hvis læseren ikke forstår de på området gældende risici. Det historiske afkast på feltet investering er ingen garanti for fremtidig gevinst. Vi er ikke er ansvarlige for nogen valg, du måtte træffe, på baggrund af hvad du læser på www.opheliainvest.dk eller hører til events arrangeret af Ophelia Invest IVS.