Inflation

Introduktion Inflation bliver hvert år udregnet af Danmarks Statistik. Det gør de ud fra forbrugerprisindekset, som laves på baggrund af cirka 25.000 priser fra cirka 1.800 butikker, virksomheder og institutioner over hele landet. Prisen på den enkelte vare eller tjeneste indgår med en vægt, der svarer til dennes andel af det samlede forbrug. I forhold til...

Gebyrer

Introduktion Det kan være svært at få overblik over de forskellige omkostninger og gebyrer, der er i forbindelse med investering. I denne artikel får du overblik over en række gebyrer, som du sandsynligvis vil møde i investeringsverdenen: ÅOP (inkl. emissionstillæg og indløsningsfradrag), depotgebyr, kurtage og valutavekslingsgebyrer. ÅOP Årlige Omkostninger i Procent dækker over de forskellige omkostninger, der...

Skat

Introduktion Alt det med skat er fint at have styr på. Men det gør mange af os lidt mere rolige, når vi får af vide, at alle de danske børsmæglere som fx Danske Bank og Nordnet faktisk indberetter automatisk til skat på vores vegne. Når blot vi holder os til de mest almindelige typer værdipapirer og kun...

Aktiesparekonto

Introduktion Primo januar 2019 trådte en ny investeringsmulighed i kraft. Den hedder aktiesparekontoen og bygger på svensk model. Man opretter den i banken, eller hos sin (online) børsmæglerandetsteds og herfra kan man således købe og sælger værdipapirer på vanlig vis. Forskellen er, at beskatningen på papirer handlet via aktiesparekonto er anderledes end via andre konti/depoter. Hvor mange...