Inflation

IntroduktionInflation bliver hvert år udregnet af Danmarks Statistik. Det gør de ud fra forbrugerprisindekset, som laves på baggrund af cirka 25.000 priser fra cirka 1.800 butikker, virksomheder og institutioner over hele landet.Prisen på den enkelte vare eller tjeneste indgår med en vægt, der svarer til dennes andel af det samlede forbrug. I forhold til...

Gebyrer

IntroduktionDet kan være svært at få overblik over de forskellige omkostninger og gebyrer, der er i forbindelse med investering. I denne artikel får du overblik over en række gebyrer, som du sandsynligvis vil møde i investeringsverdenen: ÅOP (inkl. emissionstillæg og indløsningsfradrag), depotgebyr, kurtage og valutavekslingsgebyrer.ÅOPÅrlige Omkostninger i Procent dækker over de forskellige omkostninger, der...

Få en introduktion til SKAT

IntroduktionAlt det med skat er fint at have styr på. Alligevel bliver mange af os mere rolige, når vi får af vide, at alle de danske børsmæglere indberetter automatisk til skat på vores vegne. I denne artikel kan du læse mere om hvad vi skal forholde os til når det kommer til skat. Vi...

Få en introduktion til aktiesparekonto

IntroduktionI denne artikel får du en introduktion til aktiesparekontoen. Primo januar 2019 trådte en ny investeringsmulighed i kraft. Den hedder aktiesparekontoen og bygger på svensk model. Man opretter den i banken, eller hos sin (online) børsmæglerandetsteds. Herfra kan man således købe og sælger værdipapirer på vanlig vis. Forskellen er, at beskatningen på papirer handlet...