Ordbog til investering

Afkast: Forskellen på det et investeret beløb og den nuværende værdi. Dækker over både kursstigning såvel som udbytte (direkte afkast/dividende). Det kan både være positivt og negativt og afgøres typisk i procent men kan også opgøres i kroner.  Akkumulerende fonde: en fond der geninvesterer (akkumulerer) potentielle udbytter fra de aktier der er i fondens portefølje.  Aktie:...

Aktier for begyndere

Introduktion Det er ikke så svært for begyndere at gå i gang med at handle med aktier. Når du først går i gang med at handle med aktier som begynder kan du eventuelt tænke over hvorfor du gerne vil investere. Det kan være at du gerne vil have at din pensionsopsparing skal vokse, eller måske...

Obligationer

Introduktion Forestil dig, at du låner 10.000 kroner i banken: I aftaler, at de skal betales tilbage senest om to år, og at du i den mellemliggende periode (lånetiden) betaler en rente på fem procent årligt. Du indgår her en gældsaftale, og der vil blive udformet en kontrakt mellem dig og banken. Obligationer fungerer fuldstændig...

Investeringsforeninger

Introduktion En investeringsforening er en forening af investorer. Ligesom en andelsboligforening eller en andelskasse. Når man er flere, der går sammen om noget, får man gerne flere muligheder og adgang til mere.  Inden for investering er en af de gyldne regler spredning (også kaldet diversificering), men en optimal (stor) spredning kan være svær at opnå på egen...

Dollar-cost Averaging

Introduktion På aktiemarkedet findes der et hav af strategier, der påstår at kunne levere et godt afkast. Det er en god idé at have en strategi, så vi har en fast plan at følge og undgår at købe og sælge alt for impulsivt. Strategien er altså en slags kompas, vi altid kan kaste et blik på...

Diversificering

Introduktion I det følgende skal det handle om diversificering, dvs. spredningen af vores midler. Som den kloge kone, der ikke lægger alle sine æg i én kurv, lægger heller ikke vi, alle vores opsparede midler i én kurv, men spreder dem fornuftigt. Hvad der er fornuftigt, og endnu vigtigere, hvad der matcher dit temperament, er...