Ordbog til investering

Afkast: Forskellen på det et investeret beløb og den nuværende værdi. Dækker over både kursstigning såvel som udbytte (direkte afkast/dividende). Det kan både være positivt og negativt og afgøres typisk i procent men kan også opgøres i kroner.  Akkumulerende fonde: en fond der geninvesterer (akkumulerer) potentielle udbytter fra de aktier der er i fondens portefølje.  Aktie:...

Ordbog til fundamental analyse

Inkl. formelsamling Ordbog EPS: Forkortelse for earnings per share, eller på dansk: Resultat efter skat per aktie. EPS beregnes som: Resultat efter skat divideret med antallet af aktier, virksomheden har udstedt.  CFPS: Forkortelse for cash flow per share, eller på dansk: Pengestrøm per aktie.  BV: Forkortelse for book value, eller på dansk: Indre værdi (IV). BV beregnes som:...

Ordbog til teknisk analyse

Introduktion til ordbogen: Teknisk analyse, er som aktiestrategi, ofte maskeret bag indforståede og komplekse begreber, der kan synes uforståelige og kryptiske. Formålet med denne ordbog er således at lave en oversigt over de begreber, som er hyppigst forekommende når man ønsker at lære og få et kendskab til teknisk analyse.Ordbogen vil løbende blive opdateret, så...