Brickshare


Introduktion

(Sponsoreret af Brickshare)

Visionen bag Brickshare er at gøre ejendomsinvesteringer til allemandseje. Holdet bag Brickshare skriver selv: “Vi ønsker at gøre det muligt for alle at tilgå ejendomsinvestering på en langt mere simpel og forståelig måde. Vi er nemlig af den overbevisning, at investeringer i fast ejendom ikke behøver at være komplekse og uoverskuelige for den almene investor”.

Det passer som fod i hose med vores mission her i Ophelia Invest, hvilket er, at “investering er for alle, der vil det”. Vi har derfor indgået et samarbejde med Brickshare om denne artikel, så du kan blive klogere på – og måske oven i købet blive inspireret, til at komme i gang med ejendomsinvestering på en simpel og overskuelig måde. 

Hvad er brickshare

Den bedste måde at forstå konceptet bag platformen, er ved at se nærmere på navnet “Brickshare”. De fleste kender udtrykket “at investere i mursten”, der henviser til at investere i fast ejendom. Direkte oversat betyder Brickshare “murstensandel”, og det er netop, hvad det er. Brickshare er nemlig en online platform, der er baseret på crowdfunded ejendomsinvestering. Det vil sige, at en gruppe mennesker (et crowd) investerer i en ejendom og derved bliver medejere. Hver investor ejer en lille del af den samlede investering. Derefter vil vi som investorer løbende få udbetalt udbytte fra huslejeindtægter, og hvis ejendommens værdi stiger, vil vi også få udbetalt vores del af profitten, når vi indløser vores andel og derved får udbetalt vores investering. 

Ejendommene på platformen ligger primært i hovedstadsområdet, men Brickshare arbejder på at finde investeringsprojekter i hele landet.

Mindre bøvl

Traditionelt set er det relativt besværligt at investere i fast ejendom. Måske har du selv prøvet at købe en almindelig bolig og oplevet hvor meget administration og praktik, der skal være i orden undervejs. Forestil dig så, at det er en investeringsejendom, og du også skal holde styr på udlejning, vedligehold og så videre. Når vi investerer gennem Brickshare, er det dem, der står for alt dette, og vi skal blot oprette os på platformen og indsætte penge. Dette gør ejendomsinvestering meget mere tilgængeligt for os private investorer. Derudover betyder crowdfunding-konceptet, at vi kan investere fra helt ned til 5000 kroner, hvor det normalt kræver flere hundrede tusinde kroner at komme i gang. 

David Svante Hansen fra Brickshare udtalte i juni 2019 til Børsen: “Vi henvender os til Hr. og Fru. Jensen, og i den nuværende fond er der pudsigt nok 45 med efternavnet Jensen”. Der er i dag mere end 80 millioner kroner investeret via platformen, og platformen har cirka 12.000 tilmeldte brugere.   

Mulighederne på ejendomsmarkedet

Ser vi på afkastet på ejendomsmarkedet siden 1870, viser forskning på 16 velstående økonomier inklusiv Danmark, at det årlige afkast har ligget på 7,05 procent, mens afkastet på aktiemarkedet har ligget på 6,89 procent. Ser vi helt konkret på det danske marked, har ejendomsmarkedet i gennemsnit skabt et årligt afkast på 8,1 procent og aktiemarkedet på 7,2 procent. Hvis man har købt og solgt på “rette tidspunkt” i København, kan man også have opnået et endnu højere afkast. Det er altså ikke muligheden for afkast, der er noget i vejen med, og ejendomsinvestering kan endda måle sig med aktierne. 

Fordele og ulemper

Den største ulempe ved ejendomsinvestering er normalvis det juridiske, praktiske og ikke mindst administrative besvær, men dette er som nævnt fjernet, hvis vi investerer i ejendom via Brickshare. En anden generel ulempe ved ejendomsinvestering er, at det et meget illikvidt marked, hvilket betyder, at ejendomme handles relativt sjældent sammenlignet med eksempelvis aktier. Dette gælder også vores investeringer hos Brickshare, hvilket betyder, at det kan være sværere at få indløst vores andele og udbetalt vores investerede midler i samme udstrækning, som det kan være svært at få vores egen bolig solgt. 

Brickshare har dog forsøgt at minimere denne ulempe ved at gøre det muligt at indløse andele en gang om måneden, såfremt man meddeler det inden den 20. i måneden. Hvis mange ønsker at indløse i samme periode, er det ikke garanteret, at vi kan indløse vores andele. Indløsningerne bliver behandlet efter princippet ”først i tid – bedst i ret”. Det betyder, at de investorer, der først har anmodet om at blive indløst, vil få deres indløsningsanmodning behandlet først.

Som investorer vil vi gerne sprede vores investering ud på forskellige slags investeringsprodukter, så vi minimerer vores risiko. Derfor kan det være en god ide at have ejendom i sin portefølje på den ene eller anden måde. Måske bor du allerede i en ejerbolig? Den store fordel ved for eksempel Brickshare er, at vi kan investere en lille del i flere forskellige ejendomme. Det gør, at vores portefølje bliver bedre diversificeret (spredt) i forhold til at have alle vores penge i blot én ejendom, som de fleste af os har. Dette er altså endnu en fordel ved crowdfunded ejendomsinvestering, som netop Brickshare tilbyder.  

Skat

I forhold til skat er det nemt at anvende Brickshare da platformen er dansk og automatisk indberetter til SKAT ligesom Nordnet eksempelvis gør det. Vi i Ophelia Invest er dog ikke skatterådgivere, og det er altid smart selv at undersøge de specifikke forhold, der gælder for netop dig og din økonomi og eventuelt søge rådgivning. 

Hvis krisen kommer

Hvis Brickshare skulle gå konkurs, vil vi stadig have vores investering, blot ikke en platform til at facilitere den. I et sådan tilfælde vil en advokat hjælpe til med, at vores investering fortsætter. Hver ejendomsfond i Brickshare er nemlig sin egen og vil ikke blive berørt, hvis Brickshare selv skulle komme i vanskeligheder. I tilfælde af en boligkrise, hvor boligpriserne falder, vil vi stadig få udbetalt udbytte, såfremt driften af ejendommen er profitabel, og så længe der er reserverer til dette. Men et generelt fald i boligpriserne vil naturligvis kunne betyde et fald i værdien af vores investering.

Hvordan vælger jeg?

Når vi kommer ind på Brickshares hjemmeside kan vi vælge “kom i gang” og “se investeringsprojekter”. Du kan godt komme ind og se de forskellige investeringsprojekter uden at oprette en profil. Når vi så kommer ind på siden med investeringsprojekter, kan vi se de projekter, der er tilgængelige lige nu, samt i hvilken grad der også er plads til at vi investerer i dem. Derudover kan vi se “investeringsmålet”, som er det beløb, Brickshare søger til at finansiere ejendommen. Vi kan også se afkastet, der typisk ligger på 6-10 procent alt efter hvilken ejendom, det handler om. 

Afkastet består af resultatet fra driften af ejendommen samt eventuelle værdistigninger i ejendommen. Sidst, men ikke mindst, kan vi også se udbyttet, der typisk ligger på omkring 3-6 procent. Udbyttet udbetales kvartalsvis, altså fire gange årligt. Udbyttet er en del af det årlige afkast, der udloddes til investorerne.  

Skærmprint fra Brickshares hjemmeside, hvor man kan se deres vision: Ejendomsinvestering skal være for alle.

Hvis vi klikker ind på det enkelte projekt, er hele projektet beskrevet meget fyldestgørende, hvilket gør det nemmere for os som investorer at vurdere, om det er netop dette projekt, vi godt kunne tænke os at investere i. Lige så snart vi har oprettet en profil på platformen, kan vi læse mere om de kommende projekter. Der vil også være en video, hvor vi kan se ejendomsprojektet, plantegninger samt oplysninger om lokalområdet og prisudviklingen netop der. Derudover inkluderer informationerne også en økonomisk oversigt med budgetter, regnskaber samt fondens vedtægter. Brickshare går meget op i gennemsigtighed, og giver os derfor adgang til al væsentlig investorinformation. Det er ud fra disse mange oplysninger, vi kan vurdere, om projektet er et match. Generelt er platformen rigtig brugervenlig og giver et godt overblik.

Skærmprint fra Brickshare, hvor man bl.a. kan se en ejendom i København

Du kan også tjekke ud, hvad investorerne på platformen selv siger i denne video.

Bagom brickshare

Brickshare blev stiftet i 2017 af Kamran Ahmed og Junaid Ahmad, men i dag har Brickshare mere end 20 ansatte. Brickshare tjener sine penge ved at tage 10 procent af det tegnede beløb, samt 10 procent af lejen. Pengene går til administration, renovering og udvikling af platformen, så vi som investorer kan opnå flere muligheder og platformen tilføjes flere funktioner. Brickshare er godkendt til at forvalte alternative investeringsfonde, altså de ejendomsfonde de udbyder, hvori der ligger forskellige afdelinger. Deres medarbejderstab er meget dedikerede.

Opsummering

Alt i alt tilbyder Brickshare en simpel måde at investere i ejendomsmarkedet, så det bliver tilgængeligt for alle mand. Vi kan opnå et meget fornuftigt afkast (vejet op imod risikoen) på 6-10 procent såvel som modtage et løbende udbytte på 3-6 procent. Vi slipper for alt det administrative, og Brickshare indberetter på vores vegne både gevinster og tab til SKAT, så det for os investorer opleves som om, det sker automatisk. Vi har mulighed for at indløse vores andel en gang om måneden.

Crowdfunded ejendomsinvestering giver mulighed for at investere i flere forskellige boliger og derved minimere sin risiko. Kort sagt kan vi sige, at det er “ejendomsinvestering made easy”. 

Læg en kommentar