Lær om “cap”


Introduktion

Når man som nybegynder træder ind i investeringsverdenen, kan det være svært at holde styr på alle begreberne og forkortelserne og “cap” er et af dem. Derfor går vi i denne artikel i dybden med begrebet, og hvad det betyder i forskellige sammenhænge. Ved du for eksempel, hvad det betyder, at det danske C25 indeks er et CAP-indeks? Eller hvad forskellen på small, mid og large cap er? Alt det kan du lære i denne artikel. 

Market Cap

“Cap” er en forkortelse for “capitalization”, der på dansk kan oversættes til markedsværdi. Når vi taler om market cap, referer vi altså til virksomhedens værdi på markedet. Helt konkret refererer market cap til den totale værdi af alle udestående aktier i en børsnoteret virksomhed. Vi kan altså finde en virksomheds market cap ved at gange antallet af samtlige udestående aktier med med den nuværende kurs på aktien. Lad os sige, at en virksomhed har 100.000 udestående aktier, og at den nuværende kurs er 1.000 kroner. Så vil virksomheden altså have en market cap på 100.000.000. At snakke om og forholde sig til market cap giver blandt andet mulighed for at sammenligne forskellige virksomheder. 

(Artiklen fortsætter under billedet)

Verdens største selskaber

Når vi læser i nyhederne, at Amazon, Microsoft og Apple løbende kæmper om, hvem der er verdens største virksomhed, så er der tale om en sammenligning baseret på market cap. Både Microsoft, Amazon og Apple har alle været oppe på en markedsværdi på over 1.000 milliarder dollar – eller 1 billion dollar, hvilket er ret vildt at tænke på. Pointen med disse eksempler er, at virksomhedernes markedsværdi hele tiden svinger sammen med aktiekursen. Disse selskaber er de mest værdifulde i verden, men målte vi i stedet på antal ansatte, så ville billedet se anderledes ud. 

Måske har du tidligere hørt om small cap aktier og large cap aktier. Basalt set er betegnelserne small, mid og large cap en måde hvorpå, børserne inddeler de børsnoterede selskaber i kategorier. De mindste virksomheder tilhører small cap, de mellemstore tilhører mid cap, og de de største virksomheder er large cap . 

De præcis grænser for overgangene mellem de forskellige segmenter er forskellige fra fra børs til børs. På de europæiske børser under NASDAQ OMX, og dermed også den danske hovedbørs, skal virksomhed have over 1 milliard euro for blive placeret i kategorien large cap. For at være placeret i mid cap segmentet, skal virksomheden have en markedsværdi på mellem 150 millioner euro og 1 milliard euro. Er virksomheden mindre end 150 millioner euro værd, hører den til small cap segmentet. 

Der kan altså være stor forskel på virksomhedernes størrelsen inden for det enkelte segment. To small cap aktier kan være meget forskellige i markedsværdi, men hører blot til i samme kategori.  
Liquid error: product form must be given a product

 

 

Tommelfingerregler

En god tommelfingerregel at huske på er, at small cap aktier typisk er risikofyldte. Det er mere volatile (svinger mere), og der er større risiko for at disse mindre virksomheder må lukke ned i morgen. Samtidig er de mere illikvide, hvilket betyder, at de ikke bliver handlet lige så ofte som large cap aktierne. En af fordelene ved small cap aktier er, at de ofte ikke er lige så gennemanalyserede som de helt store selskaber, hvilket giver mulighed for at spotte noget, andre måske ikke har set.

Den gyldne regel i investering er, at afkast og risiko følges ad. Det betyder også, at small cap aktierne kan have et meget stort potentiale, og at vi kan blive belønnet for at tage en stor risiko. Det kan dog også gå den anden vej. Hvor large cap aktier er store sikre fragtskibe, der sejler langsomt men sikkert frem, er small cap aktierne små og hurtig speedbåde, der kan være svære at styre, men også kan være rigtig hurtige. 

Small cap er en af 5 investeringsfaktorer, der historisk set har kunnet være med til at slå markedet, det vil sige opnår et bedre afkast end indekset. Lær mere om dette i denne video med ekspert Rasmus Sommerskov fra Falcon Invest.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Cap indeks

Cap-begrebet anvendes ydermere også om forskellige indeks. Der findes nemlig flere forskellige måder at sammensætte aktieindeks som for eksempel det danske C25 indeks. 

Markedsvægtet indeks

Et traditionelt indeks er er et såkaldt markedsvægtet indeks, hvor den samlede værdi er markedsværdien (market cap) af alle de selskaber, som er en del af indekset. Hvert enkelt selskab selskab indgår altså med sin market cap.

Denne måde at sammensætte indeks gør, at meget store selskaber som for eksempel vores danske Novo Nordisk, vægter meget mere end mindre selskaber i indekset. Det betyder, at kursudsving i de store aktier påvirker hele indekset rigtig meget. 

Det var netop derfor af OMXC20 indekset mistede sin status som det ledende danske aktieindeks i 2013, og blev erstattet af OMXC20 CAP indekset. Årsagen var netop, at Novo Nordisk var steget meget voldsomt og efterhånden vægtede 45 procent af indekset. I C20 CAP kan ingen aktie vægte mere 20 procent, og hvis den overstiger dette, bliver den sat tilbage til 15 procent.

Cap indeks

At et indeks er et CAP indeks vil sige, at hver enkelt aktie indgår i indekset i forhold til dens markedsværdi, men med et forudbestemt maksimum, som i det førnævnte eksempel. I C25 indekset, der er det nuværende ledende danske indeks, er maksimum 15 procent, hvilket betyder, at ingen aktie kan vægte mere end 15 procent i kursudregningen for indekset. Hvis en aktie når denne grænse, sættes den tilbage til en vægtning på 15 procent.

Ligevægtede indeks

Der findes også en type indeks, der er såkaldt ligevægtede. I ligevægtede indeks vægter alle selskaber uanset størrelse præcis det samme.  

Opsummering

“Cap” dækker altså over en virksomheds markedsværdi, der udregnes ved at gange antallet af aktier med kursen. Aktier opdeles i tre segmenter; small, mid og large cap. Opdelingen er baseret på virksomhedernes størrelse i market cap, og small cap aktierne er de mest risikable. Et cap indeks er et indeks, hvor der er et maksimum for hvor meget et enkelt selskab må fylde i indekset. 

Vi håber, at at du er blevet klogere på begrebet “cap” og de forskellige sammenhænge det anvendes i.  

Ansvarsfraskrivelse: Vi er ikke økonomiske rådgivere, og vi fralægger os ethvert ansvar for de økonomiske valg, du måtte træffe på baggrund af det, du læser på denne blog. Indholdet på bloggen er af oplysende karakter og har et uddannelsesmæssigt sigte. Det er ikke at betragte som hverken investeringsrådgivning eller anbefalinger, ej heller forholder vi os til læserens private, økonomiske situation.

Enhver brug af oplysninger er på egen risiko. Al handel med værdipapirer indeholder risici. Man bør ikke handle for penge, man ikke har råd til at tabe. Vi opfordrer til, at der søges rådgivning, hvis læseren ikke forstår de på området gældende risici. Det historiske afkast på feltet investering er ingen garanti for fremtidig gevinst. Vi er ikke er ansvarlige for nogen valg, du måtte træffe, på baggrund af hvad du læser på www.opheliainvest.dk eller hører til events arrangeret af Ophelia Invest IVS.