Ordbog til fundamental analyse


Inkl. formelsamling

Ordbog

EPS: Forkortelse for earnings per share, eller på dansk: Resultat efter skat per aktie. EPS beregnes som: Resultat efter skat divideret med antallet af aktier, virksomheden har udstedt. 

CFPS: Forkortelse for cash flow per share, eller på dansk: Pengestrøm per aktie. 

BV: Forkortelse for book value, eller på dansk: Indre værdi (IV). BV beregnes som: Egenkapital divideret med antal aktier.(Med EPS, CFPS og BV har man tre centrale nøgletal, der skal bruges, når man skal vurdere, om en aktie er dyr eller billig) 

ROE: Forkortelse for return on equity, eller på dansk: Egenkapitalforrentning. Egenkapitalforrentning beregnes som: Resultat efter skat divideret med egenkapitalen. 

ROIC: Forkortelse for return on invested capital, eller på dansk: Forrentning af investeret kapital. Forrentning af investeret kapital beregnes som: Resultat før finansielle poster og skat divideret med investeret kapital. 

EBIT-margin – overskudsgrad: EBIT-marginen beregnes som: Resultat før finansielle poster og skat divideret med omsætningen. 

Egenkapitalandel: Egenkapitalandel beregnes som: Egenkapital divideret med aktiver i alt. 

Payout ratio: Payout ratio beregnes som: Udbetalt udbytte divideret med resultat efter skat. 

DPS: Forkortelse for dividend per share, eller på dansk: Udbytte per aktie. Udbytte per aktie beregnes som: Samlet udbetalt udbytte divideret med antallet af aktier. 

PE ratio: Forkortelse for price/earnings ratio, eller på dansk: P/E-kvote. PE ratio beregnes som: Aktiekursen divideret med resultat efter skat per aktie (EPS). 

P/CF: Forkortelse for price cash flow per share, eller på dansk: Kurs i forhold til pengestrøm per aktie. 

P/BV: Forkortelse for price/book value eller på dansk: Kurs/indre værdi: P/BV beregnes som: Aktiekurs divideret med book value.

Formelsamling

Læg en kommentar