Aktiesparekonto


Primo januar 2019 trådte en ny investeringsmulighed i kraft. Den hedder aktiesparekontoen og bygger på svensk model. Man opretter den i banken, eller hos sin (online) børsmægler andetsteds og herfra kan man således købe og sælger værdipapirer på vanlig vis. Forskellen er, at beskatningen på papirer handlet via aktiesparekontoen er anderledes end via andre konti/depoter.Hvor mange penge må jeg investere?

I den svenske version af aktiesparekontoen kan man investere for 500.000 svenske kroner. Det var også her man startede den politiske samtale. Vi endte dog helt nede på 50.000 danske kroner, før end de tre partier kunne blive enige. Man må altså kun investere for maksimalt 50.000 kroner det første år. Beløbet vil muligvis blive forhøjet som nedenstående, såfremt de tre partier bag aftalen vurderer, at det er ønskværdigt. I 2020 hæves potentielt til 100.000. I 2021 hæves potentielt til 150.000 og i 2022 hæves for sidste gang til potentielt 200.000 - men så stopper festen også. Hvad kan jeg købe og hvor?

Man kan handle noterede aktier og aktiebaserede investeringsforeningsbeviser på en aktiekonto.

Du kan oprette en aktiesparekonto via de traditionelle banker samt nogle af online børsmæglerne. Det er dog en relativ omkostningstung proces at oprette en ny konto-type, og med uvisse udsigter om, hvor længe den holder, har i hvert fald een online børsmægler (Nordnet) valgt ikke at implementere aktiesparekontoen i deres produktlinje for nuværende. 
Hvad betaler jeg i skat?

Aktiesparekontoen beskattes med 17 procent årligt af aktiegevinst. Tilsvarende får vi 17 procents fradrag af et eventuelt tab. Det er umiddelbart positivt, idet vi normalt betaler 27 eller 42 procent i skat af vores gevinster på aktier (tilsvarende ved tab). 


Men, aktiesparekontoen er lagerbeskattet. Det betyder at du skal svare skat af også af ikke-realiserede gevinster og tab - det du har på lageret. Du skal betale skat af en mulig gevinst, mens du kun kan modregne et eventuelt tab i senere gevinster. Stiger dine værdipapirer til over 50.000 kroner (kontoens maks), betaler du skat ved årsskiftet. Falder værdipapirerne året efter, får du ikke tidligere betalt skat igen, ligesom du ikke får et fradrag, idet der ikke er nogen gevinst at trække et fradrag fra. Hvad sparer jeg med en aktiesparekonto?

Hvis du havde investeret de mulige 50.000 kroner 1. januar 2019, og du efter året er omme har fået et positivt afkast på 7 procent (det historisk gennemsnitlige afkast set over 100 år), betaler du på tæsklen ind til 2020 skat af gevinsten, uanset om du har solgt dine værdipapirer eller e (grundet lagerbeskatningen). 


Du betaler altså 17 procent i skat frem for de normale 27 procent, som du ellers ville skulle betale på et positivt afkast fra et almindeligt depot (op til progressionsgrænsen på 54.000 kroner, herover betaler du 42 procent i skat). Afkastet var på 3.500 kroner, hvorfor du sparer 350 kroner ved at have benyttet aktiesparekontoen. 

Hvis du dog havde haft et positivt afkast på over progressionsgrænsen på 54.000 kroner på dit sædvanlige depot (og således betalt 42 procent skat af den yderligere aktiegevinst), ville du have sparet i alt 875 kroner mere ved også at handle via en aktiesparekonto. Ligeledes havde du sparet mere, hvis du havde fået et større afkast end 7 procent - og mindre selvfølgelig, hvis afkastet havde været lavere end 7 procent.  


Vær opmærksom på

Idet besparelsen uanset er relativt lav, bør du være opmærksom på, om der er et gebyr forbundet med at have selve aktiesparekontoen. Det vil være langt at foretrække, at der ikke er et depotgebyr forbundet med at eje kontoen. Kontakt din udbyder for dette. 


Vær desuden opmærksom på, at man kan miste overblikket ved at sprede sig ud over flere depoter. Hvis du gerne vil investere for mere end 50.000 kroner, er det værd at overveje om det bedre kan betale sig if forhold til den tid og energi du lægger i det, blot at oprette et depot et sted hvor der ingen grænse er for hvor mange penge du må investere for.
Vil du vide mere?

Har du lyst til at høre aktiesparekontoen forklaret? I denne video fortæller jeg, hvordan det hænger sammen. Du kan også læse denne artikel om beskatning af værdipapirer mere generelt. 


Kh Sarah
Ansvarsfraskrivelse (disclaimer): Vi er ikke økonomiske rådgivere, og vi fralægger os ethvert ansvar for de økonomiske valg, du måtte træffe på baggrund af det, du læser på denne blog. Indholdet på bloggen er af oplysende karakter og har et uddannelsesmæssigt sigte. Det er ikke at betragte som hverken investeringsrådgivning eller anbefalinger, ej heller forholder vi os til læserens private, økonomiske situation. Enhver brug af oplysninger er på egen risiko. Al handel med værdipapirer indeholder risici. Man bør ikke handle for penge, man ikke har råd til at tabe. Vi opfordrer til, at der søges rådgivning, hvis læseren ikke forstår de på området gældende risici. Det historiske afkast på feltet investering er ingen garanti for fremtidig gevinst. Vi er ikke er ansvarlige for nogen valg, du måtte træffe, på baggrund af hvad du læser på www.opheliainvest.dk eller hører til events arrangeret af Ophelia Invest IVS.

Hos Ophelia Invest omtaler vi som udgangspunkt kun virksomheder som vi selv finder interessante og vedkommende. Vi modtager i nogen grad kommission og/eller betaling for annoncering fra virksomheder, der er omtalt på hjemmesiden. Når det er tilfældet søger vi samme grad af objektivitet som man kan finde hos andre professionelle medier og deres annoncører.Indtægterne fra annoncering lader os skabe nyt indhold om investering, opsparing og privatøkonomi bredt set såvel som afholde nye spændende events. Husk altid at historiske afkast ikke er en garanti for de fremtidige og at man som udgangspunkt ikke bør investere for penge man vil være ked at miste adgangen til i en periode af uvis længde og i yderste instans potentielt helt miste.