Alternative investeringer

En notesbog, hvorpå der står "yearly planner"

Introduktion

Langt de fleste danskere investerer primært i aktier og obligationer. Der findes dog også et hav af andre ting, vi kan investere i. Alternative investeringer er et spændende emne, der lige nu bliver mere og mere populært. I denne artikel giver vi dig et indblik i, både hvad “alternative investeringer” dækker over, og hvilke muligheder der for os som private investorer. Vidste du for eksempel, at det er blevet populært at investere i vin? Skål, og god fornøjelse med artiklen.

Hvad er alternative investeringer?

Alternative investeringer er et begreb, der dækker over alle slags investeringer, der ikke er aktier, obligationer eller kontanter. De kaldes alternative netop fordi, de ikke falder ind under en af de tre traditionelle kategorier, hvor langt de fleste investorer først og fremmest placerer deres penge. Alternative investeringer kunne for eksempel være ejendomme og råvarer, men også mere eksotiske ting som vin, kunst og biler. 


Generelt kan man sige om alternative investeringer, at de er relativt komplekse af natur. Skal vi for eksempel investere i et stort infrastrukturprojekt, er det relativt komplekst sammenlignet med at købe en almindelig aktie. Alternative investeringer er typisk heller ikke reguleret i samme grad som de klassiske børsprodukter, hvilket stiller yderligere krav til, at vi som investorer sætter os godt ind i investeringerne. Mange alternative investeringer kræver en høj minimumsinvestering, hvorfor de største investorer i denne type investeringer er institutionelle investorer som for eksempel pensionskasser. Et andet kendetegn ved alternative investeringer er, at de typisk er forholdsvis illikvide, hvilket vil sige, at de ikke bliver handlet særlig ofte og derfor kan være svære at komme af med igen. Det er sværere at sælge et gammelt kunstmaleri, end det er at sælge sine Novo Nordisk aktier på børsen.


Alternative investeringer, tænk for eksempel på et maleri, kan også være svære at værdisætte, da der ikke er et effektivt marked på samme måde som med aktier. En akties pris bliver for eksempel konstant fastsat på baggrund af udbud og efterspørgsel i markedet fra masser af investorer, mens prisen på et maleri kan afhænge af, hvem der lige dukker op til auktionen den givne dag og andre usikre faktorer. Alternative investeringer vil derfor også ofte være høj-risiko investeringer, og de fleste institutionelle investorer har derfor heller ikke mere en 10 procent placeret i denne type investeringer. 


For at opsummere kan vi sige, at alternative investeringer har følgende karakteristika:   

 • Komplekse
 • Høje indgangsbarrierer
 • Illikvide
 • Svære at værdisætte
 • Høj risiko

  Men, fortvivl ikke, der er nemlig kommet mange nye løsninger på markedet, der gør det mere tilgængeligt for os almindelige investorer at investere i alternative investeringer, og det kan være både spændende og afkastgivende for os.  

Modtag vores ugentlige nyhedsbrev

Så sørger vi for at du aldrig går glip af nyeste artikel, blogindlæg, event, podcastepisode ligesom der hver uge er et fagligt tema så du bliver klogere.

Hvorfor investere i alternative investeringer?

Hvorfor overhovedet overveje at investere i noget, der både er komplekst og illikvidt? Fordi vi er på jagt efter afkast, men også fordi den vigtigste egenskab ved alternative investeringer er, at de kan være med til at diversificere vores portefølje. Det vil sige, at vi spreder vores investeringer ud over flere forskellige aktivklasser for at få en lavere risiko. Alternative investeringer har typisk en lav korrelation (sammenhæng) med udviklingen i de klassiske aktivklasser som aktier. Faktisk bevæger mange alternative investeringer sig modsat af, hvad aktiemarkedet gør. Guldprisen stiger for eksempel typisk, når det går dårligt på aktiemarkedet, fordi guld betragtes som en “sikker havn”.


Et klassisk maleri eller en 100 år gammel flaske vin kan også sagtens stige i værdi uafhængigt af, om det går godt eller skidt på aktiemarkedet. Derfor kan det være interessant for såvel institutionelle som private investorer, at have midler placeret i alternative investeringer for på den måde at have en modvægt i porteføljen, når det går dårligt på aktiemarkedet. Det kaldes også at “hedge” - altså at beskytte.   

Oversigt over alternative investeringer

Herunder finder du en oversigt over de mest anvendte alternative investeringer.  

Ejendomme

Investering i ejendom er typisk den største og vigtigste investering i de fleste menneskers liv, og der er faktisk et godt afkast at hente på ejendomsmarkedet. Ser vi på afkastet på ejendomsmarkedet siden 1870, viser forskning på 16 velstående økonomier inklusiv Danmark, at det årlige afkast har ligget på 7,05 procent, mens afkastet på aktiemarkedet har ligget på 6,89 procent. Det er også muligt at investere i ejendomme til udlejning og på den måde opnå et afkast på lang sigt.


Har vi ikke penge eller mulighed for at låne penge til investering i en hel ejendom, er crowdfunded ejendomsinvestering en god mulighed. Her kan vi som en del af en større gruppe investere i en lille del af en ejendom for helt ned til 10.000 kr. Du kan læse meget mere om denne investeringsform i denne artikel om Kameo og denne artikel om Brickshare.


Liquid error: product form must be given a product

Råvarer

Ligesom vi kan investere i aktier og obligationer, kan vi investere i råvarer, og mulighederne er mange. Kategorien er nemlig relativt bred og indeholder alt fra metaller som kobber og guld til kaffe, olie, hvede og endda svinekød og meget mere. Mulighederne er mange. Du kan lære mere i vores materialer om investering i råvarer i vores podcastafsnit med ekspert Peter Arendt eller i denne video.

Infrastruktur

Pensionsfonde og institutionelle investorer benytter i stigende omfang direkte investeringer i infrastruktur til at sprede deres portefølje. De investerer for eksempel i jernbaner, fibernet, broer med videre. Det er ikke helt nemt som privat investor at komme til at investere på samme måde. Vi har dog mulighed for at investere i aktier, der fokuserer på infrastruktur, men så er der ikke længere tale om en alternativ investering.

Private equity

Private equity kan defineres som investering i ikke-børsnoterede private selskaber. Det vil sige, at selskaberne ikke er noteret på en offentlig børs. Investeringen sker typisk gennem et private equity selskab, hvilket ofte er professionelle investorer som pensionskasser, family offices og store fonde. Det er altså igen ret svært at investere på denne måde som almindelig investor.

Vin

Tro det eller lad være men vin kan faktisk være en ganske god investering. Vin er et af verdens mest efterspurgte luksusprodukter, og verden bliver rigere og rigere, hvorfor efterspørgslen på luksusvine er stigende. Der kan derimod ikke bare laves flere af de helt særlige vine, da de kommer fra specifikke og gamle vinmarker. Derfor stiger priserne, da efterspørgslen er stigende, mens udbuddet ikke vokser i samme grad.

Kunst/ure/antikviteter

Investering i kunst, ure og antikviteter er endnu en af de mere eksotiske alternative investeringer. Der er bestemt mulighed for at opnå pæne afkast, men det kræver, at man er villig til at bruge tid på at sætte sig ind i markedet for de produkter. Desuden kan de være svære at få fat i, og man skal muligvis også have den store pengepung frem.

Vind-, sol- og vandenergi

I takt med den grønne omstilling er der behov for flere solcelleparker, vindmølleparker og lignende, hvilke kan give et fornuftigt afkast. Det kan være alt fra lokale projekter til større internationale projekter. Der findes investeringskoncepter, hvor man investerer i driften af for eksempel 5-10 tyske vindmøller. Der findes også lokale projekter fra aktører som danske Difko, som muliggør investering i en lokal solcellepark. Samtidig med at vi gør en god investering, kan vi være med til at sparke klimaindsatsen i gang.

Crowdlending

Crowlending er et alternativ til almindelige banklån. Det kaldes også peer-to-peer lending, altså lån mellem ligemænd, hvilket forkortes P2P-lån. Udtrykket P2P bruges ofte i udlandet hvorimod vi i Danmark typisk kalder det crowdlending. Crowdlending går ud på, at en gruppe mennesker (et crowd) går sammen om at låne deres penge ud via en elektronisk platform til for eksempel andre privatpersoner eller virksomheder, der har brug for penge og er villige til at betale en rente. Det såkaldte “crowd” agerer som en slags bank. Her kan vi finde renter på op til 20 procent alt afhængig af risikoen.


Du kan læse en uddybende guide crowdlending her og forudbestille bogen Den lille guide til Crowdlending med rabat frem til 4. december 2019.

Derivater

Det, der kendetegner et derivat er, at det er et værdipapir, der er afhængigt af udviklingen i et underliggende aktiv. Det underliggende aktiv kan være aktier, obligationer, valuta eller råvarer. Når vi køber et derivat, kommer vi ikke til at eje det underliggende aktiv. Det er et såkaldt “syntetisk” produkt, der blot afspejler værdien i det underliggende aktiv. Er det underliggende aktiv en aktie, kommer vi ikke til at eje en andel af virksomheden eller får stemmeret til generalforsamlingen. Derivater eksisterer altså kun fordi, de underliggende aktiver eksisterer. Det er det, vi kalder en “finansiel kontrakt”. Derivater kan være yderst risikable. Du kan lære meget mere om dem i vores artikel her.

Kryptovaluta

Investering i kryptovaluta kan være rigtig spændende, og det er en helt anden verden end den klassiske investeringsverden. Der er masser af muligheder. Vi har to spændende og begyndervenlige artikler om krypto, og hvordan man helt konkret kommer i gang her Kryptovaluta og Kryptovaluta og bitcoin.

Fordele og ulemper ved alternative investeringer

Afslutningsvis opsummeres herunder lister over fordele og ulemper ved investering i alternativer. Vi håber du er blevet inspireret til at se på dine investeringer på en anden måde eller måske har fået mod på at kigge på en ny aktivklasse. 


Fordele:

 • Modvægt til konventionelle aktivklasser
 • Bidrager til spredning i vores portefølje
 • Potentielt højt afkast

  Ulemper:

 • Komplekse
 • Illikvide (potentielt svære at komme af med)
 • Indgangsbarrierer (svært tilgængelige)
 • Høj risiko  

Videre læring og sparring

Hvis du er blevet inspireret og vil lære mere, så kan du eventuelt følgende nedenstående links for videre læring og sparring:


Podcast

Hvis du er glad for podcast-mediet udgiver vi nye episoder af vores podcast Ophelia Invest Talks hver fredag.


Video

Er du glad for videoer? Vi har en stribe korte læringsvideoer på vores YouTubekanal, hvis du subscriber går du aldrig glip af den nyeste.


Facebookgrupper

Hvis du har brug for sparring, er du velkommen i vores to Facebookgrupper, Kvindelogen Investeret og Aktieklubben Danmark, hvor alle spørgsmål er meget velkomne.


Mangler du noget?

Vi vil altid gerne høre fra dig hvis du har forslag til emner du gerne vil have belyst. Send os er mail her.

Ansvarsfraskrivelse

Vi er ikke økonomiske rådgivere, og vi fralægger os ethvert ansvar for de økonomiske valg, du måtte træffe på baggrund af det, du læser på denne blog. Indholdet på bloggen er af oplysende karakter og har et uddannelsesmæssigt sigte. Det er ikke at betragte som hverken investeringsrådgivning eller anbefalinger, ej heller forholder vi os til læserens private, økonomiske situation. Enhver brug af oplysninger er på egen risiko. Al handel med værdipapirer indeholder risici. Man bør ikke handle for penge, man ikke har råd til at tabe. Vi opfordrer til, at der søges rådgivning, hvis læseren ikke forstår de på området gældende risici. Det historiske afkast på feltet investering er ingen garanti for fremtidig gevinst. Vi er ikke er ansvarlige for nogen valg, du måtte træffe, på baggrund af hvad du læser på www.opheliainvest.dk eller hører til events arrangeret af Ophelia Invest IVS.

Samarbejder

Hos Ophelia Invest omtaler vi som udgangspunkt kun virksomheder som vi selv finder interessante og vedkommende. Vi modtager i nogen grad kommission og/eller betaling for annoncering fra virksomheder, der er omtalt på hjemmesiden. Når det er tilfældet søger vi samme grad af objektivitet som man kan finde hos andre professionelle medier og deres annoncører. Indtægterne fra annoncering lader os skabe nyt indhold om investering, opsparing og privatøkonomi bredt set såvel som afholde nye spændende events. Husk altid at historiske afkast ikke er en garanti for de fremtidige og at man som udgangspunkt ikke bør investere for penge man vil være ked at miste adgangen til i en periode af uvis længde og i yderste instans potentielt helt miste.

Nyhedsbrev?


Liquid error: product form must be given a product

Vil du lære at investere?

Den lille guide til Investering
199,00 kr