Certifikater


En bjørn for at symbolisere bull og bear certifikater

Denne artikel indeholder affiliatelinks. Det betyder at hvis du vælger at oprette dig som kunde via et link, støtter du vores arbejde i Ophelia Invest. Det koster dig ikke noget, sker helt automatisk og giver os mulighed for at skabe endnu mere gratis content til dig.

Introduktion

Hvis du gerne vil blive klogere på handel med certifikater, så kan du med fordel læse med her. Certifikater tilhører den kategori af værdipapirer, der går under navnet ETP’er (Exhange Traded Products).


ETP’er er en del af derivatmarkedet (ved derivatmarkedet forstås finansielle instrumenter, som er afhængige af udviklingen i et underliggende aktiv), hvor de produkter man køber, fx et certifikat, følger et underliggende aktiv. ETP’er er syntetiske, hvilket betyder, at vi ikke ejer de konkrete underliggende aktiver. Vi indgår nærmere en slags væddemål om kursudviklingen. Derivater eksisterer dermed, fordi de underliggende aktiver er til stede. Der findes rigtig mange produkter på derivatmarkedet, og i denne artikel vil vi give dig en kort introduktion til certifikater.


Ønsker du at læse om Fundamental Analyse?

Hvad er et certifikat?

Et certifikat er et børsnoteret værdipapir, som du kan handle, ligesom almindelige aktier, gennem din bank eller online børsmægler, såfremt de udbyder dette. Certifikater kaldes også ETN’er (Exchange Traded Notes). Det er banker, der udsteder certifikater. Det, der kendetegner et certifikat er, at det afspejler værdien på et underliggende aktiv, der fx kan være aktier, obligationer, valuta eller råvarer. Certifikater kan også afspejle værdien i et indeks, fx det tyske eliteindex DAX. Certifikater kan frit handles af alle, der har adgang til at handle værdipapirer.

Hvorfor overhovedet handle med certifikater?

Her er fire grunde til, at investorer handler certifikater trods den store risiko der er forbundet med at handle denne type værdipapirer: 


1. Gearing: Man kan geare sin investering 

2. Bull & bear certifikater: Man kan tjene penge, når markederne falder

3. Råvarer: Man kan investere i råvarer 

4. Indeks: Man kan investere i hele indeks med én enkelt handel

1. Gearing

Certifikater vil ofte være gearede. Gearing betyder, at en investor øger sin investering ved hjælp af lånte penge. 


Eksempel: Lad os antage, at vi ejer et certifikat med dobbelt gearing, dvs. halvdelen af pengene lægger vi selv på bordet, og den resterende halvdel låner vi af børsmægleren. Det kalder man en gearingsfaktor på 2. Hvis det underliggende aktiv for vores certifikat stiger 1 procent, vil vores afkast være 2 procent, idet vi har en dobbelt gearing. Det betyder, at vi har mulighed for større gevinst, men det betyder samtidig, at der er risiko for at tabe flere penge end den samlede investering. Mange certifikater er opbygget således, at de lukkes, når man har tabt hele det investerede beløb. Jo højere en gearing, desto mere opmærksomme skal vi være, idet risikoen bliver højere. Der er altså en betydelig risiko forbundet med gearing.


Vil du til foredrag?

Den lille guide til Investering
199,00 kr

2. Bull & bear certifikater

En af de primære fordele ved handel med certifikater er, at man kan tjene penge både i et stigende marked (bull-marked) og et faldende marked (bear-marked). Hvis du gerne vil huske denne forskel, skal du tænke på, at en tyr stanger opad, mens en bjørn angriber oppefra og ned.


Bull-certifikat handles når man forventer eller har en ide om, at markedet skal op, dvs. at værdien af det underliggende aktiv vil stige i værdi. Værdien af et bull-certifikat stiger i takt med, at værdien af det underliggende aktiv stiger i værdi. Det kaldes også at “gå lang” (på engelsk: Go long) i markedet.


Bear-certifikat handles når man forventer eller har en idé om, at markedet skal falde, dvs. at værdien af det underliggende aktiv vil falde i værdi. Værdien af et bear-certifikat stiger i takt med, at værdien af det underliggende aktiv falder i værdi. Det kaldes også at “gå kort” (på engelsk: Go short) i markedet.Man kan fx købe bear-certifikater, hvor det underliggende aktiv er det tyske DAX-indeks og derved tjene penge på, at netop dette indeks falder. Omvendt vil man i så fald tabe penge, hvis markedet stiger.


Eksempel: Lad os sige, at vi investerer 1.000 kroner i et bear-certifikat, hvor det underliggende aktiv er DAX-indekset, og vi har en gearing på 2. Netop som vi har købt dette certifikat, falder DAX med 1 procent. Det resulterer i, at vores certifikat stiger 2 procent i værdi til 1.020 kroner. Var DAX imod vores forventning steget med 1 procent, så ville vores certifikat falde med 2 procent og kun være 980 kroner værd.

Et billede af en tyr, som symboliserer bull og bear certifikaterne

3. Råvarer

Olie er en råvare, der ofte svinger i pris, og der skrives meget om, hvordan olieprisen vil udvikle sig, fordi det er en afgørende ressource for mange virksomheder. 


Men hvordan investerer man så i olie som ganske almindelig investor? Normalt handles olie i USD via futures (Futures er en aftale, som både giver investor en ret og en pligt til at købe eller sælge et aktiv på et fremtidigt tidspunkt til en aftalt pris) kontrakter på amerikanske børser. Som privat investor, er det lidt besværligt at investere på den måde. Det er derfor, at bankerne i stedet udsteder certifikater, der er baseret på olie. Altså certifikater, hvor det underliggende aktiv er olie, og værdien af certifikatet afspejler dette. Derved kan vi pludselig investere i olie i danske kr., på en dansk børs, det er ret smart. Banken sørger for, at certifikatet følger olieprisen. Sådan fungerer det med en lang række andre råvarer også.


En oliepumpe for at vise at man bl.a. også kan investere i olie og andre råvarer

4. Indeks

Certifikater gør det også nemmere at investere i indeks. Vurderer vi fx, at de størstedanske virksomheder vil klare sig dårligt fremover, kan vi købe et bear-certifikat, hvor kursen (prisen), afhænger af udviklingen i det det danske aktieindeks OMXC25. Derved kan vi med investering i bare ét papir, investere en lille smule i mange aktier og derved få en lavere risiko. 


Det kan også være, at vi tror på, at en bestemt sektor, fx medicinalsektoren, vil klare sig rigtig godt. Så kan vi finde et certifikat, der følger værdien i et aktieindeks bestående af mange forskellige medicinalvirksomheder. 


Du kan også købe certifikater for enkeltaktier, fx Vestas, og derved få mulighed for at spekulere i, at kursen på aktien vil falde eller at geare din investering.

Modtag vores ugentlige nyhedsbrev

Så sørger vi for at du aldrig går glip af nyeste artikel, blogindlæg, event, podcastepisode ligesom der hver uge er et fagligt tema så du bliver klogere.

Indfrielse

Certifikater har en fast udløbsdato, altså en planlagt sidste dag. Ellers har de ubegrænset løbetid. Det beløb, vi får udbetalt på udløbsdatoen, er værdien af vores certifikat. Slutdagen er er fastsat af banken.

Beskatning

Beskatning af gevinster og tab på handel med certifikater er anderledes, end det vi kender fra almindelig aktiehandel. Det er forskel på, om vi investerer for frie midler eller dine pensionsmidler. Det er vigtigt, at vi undersøger skatteforholdene, inden vi går i gang, og man kan evt. læse mere hos SKAT.

Gebyrer

Vi skal også huske, at værdien af vores certifikater, bliver påvirket af de årlige omkostninger i procent (ÅOP) som administrationsgebyr samt renteomkostninger, hvis man har at gøre med at gearet certifikat. Jo højere en gearing, man anvender, desto lavere bliver renten. Dertil kan der også være kurtage, der betyder handelsomkostninger. Vi bør også overveje, at der kan være en valutarisiko, hvis vi handler i en anden valuta end danske kroner. Men den absolut vigtigste omkostning at kende er det såkaldte spread - forskellen mellem bedste købspris og bedste salgspris i ordredybden. Spreadet udtrykkes i procent (%) og betyder for os som investor en omkostning. Jo højere spread et produkt har, desto længere fra fra fair value (den retfærdige markedspris) køber og sælger du. Så hold godt øje med spreadet. 


Vi anvender en certifikat-handel som eksempel: Vi investerer 10.000 kroner på dag 1 i et bull & bear-certifikat fra Nordnet Markets med gearing 15 og et spread på 0,5 procent. Vi sælger på dag 2. Hvad er omkostningerne så? 


Nordnets bull- og bearcertifikater er kurtagefri for alle kunder, så længe vi køber for over 1.000 kr. Spreadet kommer til at udgøre 50 kroner (0,5 procent af 10.000 kroner). Fordi vi beholder produktet natten over, og fordi det er gearet, skal vi betale en rente, der udgør 11,67 kroner. Dertil skal man lægge et administrationsgebyr på 0,49 procent, svarende til 49 kroner. Den samlede omkostning bliver altså 110,67 kroner. 

Og det er et eksempel med en lav rente, og hvor vi beholder certifikatet relativt kort tid. Omkostningerne løber rigtigt hurtigt op, hvis vi ikke tænker os godt om. Alle vores omkostninger vil blive indregnet i kursen på produktet, så vi skal være bevidste om dem før, for ellers kan det være svært at gennemskue senere hen.

Du kan se et uddybende eksempel på omkostninger hos Nordnet.


Vil du lære at investere?

Den lille guide til Investering
199,00 kr

Eksempel på en investering i certifikater

Vi forestiller os, at vi har en formodning om, at Vestas er dårligt rustet til fremtiden i forhold til sine konkurrenter, og at branchen generelt ser ud til at klare sig dårligt fremover. Med andre ord: Vi tror på, at Vestas’ aktiekurs vil falde. 


Derfor vil vi gerne finde bear-certifikat, så vi kan tjene penge, hvis kursen på aktien falder.


Sådan et certifikat kan du fx finde hos Vontobel, der udbyder disse i Danmark. På Vontobels hjemmeside er et søgeværktøj, med hvilket vi kan finde certifikater, hvor det underliggende aktiv er Vestas-aktien. Da vi tror aktien vil falde, vælger vi et bear-certifikat:

Et skærmprint af et bear-certifikat ved Vestas

BEAR: Angiver, at der er tale om et bear-certifikat, hvilket betyder, at kursen stiger, når det underliggende aktiv (Vestas-aktien) falder

VWS: Angiver navnet på det underliggende aktiv (Vestas Wind Systems)

X4: Fortæller os, at gearingen i dette tilfælde er 4

VNT1: Fortæller os, at det er Vontobel, der er udsteder af certifikatet

Hvilken risiko er forbundet med at handle certifikater?

Generelt kan man sige, at certifikater med gearing egner sig bedst til den erfarne investor, der har sat sig godt ind i det underliggende aktiv (fx en aktie, en valuta eller en råvare som guld) og har accepteret den forholdsvis store risiko, der er forbundet med certifikat-handel. En stor del af produkterne på derivatmarkedet er mærket med rød i Finanstilsynets mærkeordning. Det betyder, at produkterne er svære at gennemskue og vil være forbundet med risiko for at tabe mere end værdien at det investerede produkt. 


Som vi ser på billedet herunder, er dette værdipapir enorm volatilt (dvs. det svinger meget hurtigt op og ned). 

På kun 4 timer er det faldet 7,52 procent.

En graf, som viser hvor hurtigt kursen kan falde på certifikater

Vær opmærksom

Husk at al handel med værdipapirer indebærer en risiko for at du kan miste adgangen til det investerede beløb i en uvis periode. Med certifikathandel er risikoen for at miste hele det investerede beløb stor ligesom du i visse tilfælde kan miste mere end det investerede beløb og således gå i minus.

Opsummering

Certifikater, eller ETP'er, er en del af derivatmarkedet. Vi skal huske, at selvom der er stor risiko forbundet med investering i certifikater byder der sig også nogle andre muligheder. Man kan bl.a. både tjene penge på et stigende og faldende marked, investere i råvarer og indeks samt geare sin investering. 


Ønsker du at læse om investering?

Videre læring og sparring

Hvis du er blevet inspireret og vil lære mere, så kan du eventuelt følgende nedenstående links for videre læring og sparring:


Podcast

Hvis du er glad for podcast-mediet udgiver vi nye episoder af vores podcast Ophelia Invest Talks hver fredag.


Video

Er du glad for videoer? Vi har en stribe korte læringsvideoer på vores YouTubekanal, hvis du subscriber går du aldrig glip af den nyeste.


Facebookgrupper

Hvis du har brug for sparring, er du velkommen i vores to Facebookgrupper, Kvindelogen Investeret og Aktieklubben Danmark, hvor alle spørgsmål er meget velkomne.


Mangler du noget?

Vi vil altid gerne høre fra dig hvis du har forslag til emner du gerne vil have belyst. Send os er mail her.

Ansvarsfraskrivelse

Vi er ikke økonomiske rådgivere, og vi fralægger os ethvert ansvar for de økonomiske valg, du måtte træffe på baggrund af det, du læser på denne blog. Indholdet på bloggen er af oplysende karakter og har et uddannelsesmæssigt sigte. Det er ikke at betragte som hverken investeringsrådgivning eller anbefalinger, ej heller forholder vi os til læserens private, økonomiske situation. Enhver brug af oplysninger er på egen risiko. Al handel med værdipapirer indeholder risici. Man bør ikke handle for penge, man ikke har råd til at tabe. Vi opfordrer til, at der søges rådgivning, hvis læseren ikke forstår de på området gældende risici. Det historiske afkast på feltet investering er ingen garanti for fremtidig gevinst. Vi er ikke er ansvarlige for nogen valg, du måtte træffe, på baggrund af hvad du læser på www.opheliainvest.dk eller hører til events arrangeret af Ophelia Invest IVS.

Samarbejder

Hos Ophelia Invest omtaler vi som udgangspunkt kun virksomheder som vi selv finder interessante og vedkommende. Vi modtager i nogen grad kommission og/eller betaling for annoncering fra virksomheder, der er omtalt på hjemmesiden. Når det er tilfældet søger vi samme grad af objektivitet som man kan finde hos andre professionelle medier og deres annoncører. Indtægterne fra annoncering lader os skabe nyt indhold om investering, opsparing og privatøkonomi bredt set såvel som afholde nye spændende events. Husk altid at historiske afkast ikke er en garanti for de fremtidige og at man som udgangspunkt ikke bør investere for penge man vil være ked at miste adgangen til i en periode af uvis længde og i yderste instans potentielt helt miste.

Nyhedsbrev?


Liquid error: product form must be given a product

Affiliate link: Hvis du opretter din bruger på Nordnet igennem dette linkstøtter du Ophelia Invest, så vi kan lave endnu mere gratis content til dig.


Vil du lære at investere?

Den lille guide til Investering
199,00 kr