Flokadfærd

Herding

Mennesker trives som bekendt i flok. Når det kommer til investering, betyder denne flokadfærd, at folk følger populære tendenser uden nødvendigvis at være bevidste om det. Denne type adfærd er en fremtræden psykologisk bias. Flokadfærd er berygtet på aktiemarkedet som årsagen til dramatiske stigninger, fald og bobler. Hos mennesker er adfærden ofte observeret i tider med fare og panik; for eksempel forårsager brand i en bygning ofte flokadfærd, hvor folk suspenderer deres individuelle ræsonnement og flygter sammen i en gruppe. Hvis markedet bevæger sig i en vis retning har investorer en tendens til at følge flokkens reaktionsmønster. "Herding" eller flokadfærd, som ligger nært op af "groupthink" og "bandwagon", betyder, at folk har tendens til at efterligne flertallets (økonomiske) adfærd. Får der viser hvordan vi mennesker også nogle gange udviser flokadfærd når det kommer til investering.


Groupthink and the Bandwagon

Har din mor nogensinde spurgt dig: Hvis alle dine venner hoppede ud fra en bro, ville du så også gøre det? Og ja, det ville mange af os formentlig gøre, hoppe med de andre ud fra broen. Følge gruppen som en mere eller mindre mild form for ubevidst gruppepres. Og det er hvad begrebet bandwagon dækker over. 

Inden for aktiemarkedet sker det f.eks når en aktie "hypes", når vi alle sammen bare må eje denne her ene aktie, mange af os uden helt at kende grundlaget for, hvorfor det lige skal være den. Når vi hører at en aktie eller en sektor forventes at stige, så er vi meget villige til at hoppe med på vognen, hvis blot andre også gør det. 


En måde at modstå dette, kan være at være påpasselig med at lytte for meget i de store online aktiefora og helt holde sig ude af dem, hvor kun en specifik aktie diskuteres. En samling investorer, der alle har penge i det samme, vil forsøge at overbevise hinanden om, at det var den rigtige beslutning, at købe den pågældende aktie.Igen kan det være godt på en eller anden facon, at have gjort sig det klart, hvorfor man er gået ind i den pågældende aktie/værdipapir samt, hvad der skal til før end man vil sælge.
Ansvarsfraskrivelse (disclaimer): Vi er ikke økonomiske rådgivere, og vi fralægger os ethvert ansvar for de økonomiske valg, du måtte træffe på baggrund af det, du læser på denne blog. Indholdet på bloggen er af oplysende karakter og har et uddannelsesmæssigt sigte. Det er ikke at betragte som hverken investeringsrådgivning eller anbefalinger, ej heller forholder vi os til læserens private, økonomiske situation. Enhver brug af oplysninger er på egen risiko. Al handel med værdipapirer indeholder risici. Man bør ikke handle for penge, man ikke har råd til at tabe. Vi opfordrer til, at der søges rådgivning, hvis læseren ikke forstår de på området gældende risici. Det historiske afkast på feltet investering er ingen garanti for fremtidig gevinst. Vi er ikke er ansvarlige for nogen valg, du måtte træffe, på baggrund af hvad du læser på www.opheliainvest.dk eller hører til events arrangeret af Ophelia Invest IVS.