Aktiv & passiv forvaltning 

Af René Engell,

medstifter af og porteføljemanager i Falcon Fondsmæglerselskab A/S. 


(Sponsoreret artikel)

Introduktion

Investering i passivt forvaltede indeksfonde, for eksempel via indeks-ETF’er, har de seneste år oplevet stigende popularitet.


Som investorer har vi med indeksprodukterne fået adgang til simpel porteføljepleje og lave omkostninger. Produkterne har sat spørgsmålstegn ved værdien af aktivt forvaltede fonde, som har været kendetegnet ved højere omkostninger, og afkast der i nogle tilfælde har været dårligere end indeksafkastene. Det hænger naturligvis ikke sammen.


Et af argumenterne for at vælge passive indeksfonde er, at man som almindelig investor kan have mere end svært ved at finde de aktivt forvaltede fonde, der i fremtiden vil overperforme. Det er et godt argument.


Trods det gode argument og de højere omkostninger, har en aktiv investeringstilgang dog stadig sin berettigelse i en portefølje. Frem for at tage en ”enten/eller” beslutning, kan man nemlig med fordel kombinere indeksprodukterne med helt bestemte typer af aktivt forvaltede investeringsfonde.

Investeringsfaktorer har slået indeksafkastene

Vil man have adgang til merafkast i forhold til indeksafkastene, bør man efter vores mening investere via en aktiv strategi baseret på en akademisk anerkendt investeringsfaktor


Akademisk research i de finansielle markeder har nemlig kunnet identificere en håndfuld af sådanne faktorer. De har historisk set, over en lang årrække og på tværs af både landegrænser og aktivklasser, slået indeksinvestering og skabt attraktive merafkast uden nævneværdige ekstra risici. Investeringsstilen kendes som faktorinvestering, og nogle af de mest kendte faktorer er i dag value og momentum


Hos Falcon Invest har vi siden 2012 investeret i danske aktier med én af disse faktorer; momentum. Merafkastet med strategien, set i forhold til en passiv investering i det danske C25-indeks (tidligere C20) har været 5,6 procentpoint pro anno. Det svarer til 95 procentpoint akkumuleret over hele perioden. De højere omkostninger har betalt sig flerfold.

Husk tidshorisonten

Medmindre man er day- eller swingtrader, bør man som investor være langsigtet. Her taler vi år og ikke måneder, og det gælder uanset, om man bruger passive indeksfonde, aktive fonde eller begge dele. 


Man skal med andre ord kunne stå distancen og være disciplineret og tålmodig For der kan være perioder, hvor markederne falder, og i disse perioder skal man give investeringerne tid til at ”arbejde”, ligesom der kan være perioder, hvor ens aktive fonde underperformer et indeks. Her er det vigtigt at være tålmodig nok til at vente på, at overperformance igen tager over. 


Ingen aktive forvaltere kan nemlig slå indekset hele tiden. Heller ikke en verdens rigeste, der har skabt sin formue ved at investere. Dette emne har vi behandlet tidligere i artiklen Warren Buffet med 4 års underperformance – ville du have fyret ham?

Kombinationen af passiv og aktiv investering

I tabellen herunder ses de synergier, man havde opnået, hvis man havde kombineret en passiv indeksinvestering i hele det danske C20/C25 indeks med vores aktivt forvaltede momentumstrategi, der har valgt blandt aktierne fra samme indeks siden 2012.

Havde man udelukkende investeret i den passive danske indeksfond, havde man naturligvis ikke slået indeksafkastet, og havde derfor opnået et afkast på 15,1 procent pro anno. 100.000 kr. investeret var med ”renters rente” blevet til 256.000 kr.


Havde man udelukkende investeret i den aktive strategi, havde man opnået et afkast på 20,7 procent pro anno, netto efter alle omkostninger. Effekten af ”renters rente” har resulteret i et merafkast i forhold til indeksfonden på 95 procentpoint over hele perioden. 100.000 kr. investeret var blevet til 351.000 kr.


Havde du investeret på et vilkårligt tidspunkt i den aktive strategi i perioden siden 2012, ville du i de efterfølgende 12 måneder have oplevet dårligere afkast end indeksinvesteringen i omtrent 25 procent af tilfældene. I værste tilfælde ville du efter 12 måneder være bagud med næsten 14 procentpoint relativt til den passive indeksinvestering. Det ville kunne udfordre de fleste investorer i forhold til, om de havde valgt den rigtige aktive fond.


Det er altid klogt at sprede sine investeringer, for selvom man med aktive strategier får adgang til merafkast, skal man ikke have mere af dem i porteføljen, end at man kan leve med den underperformance, der periodevis ikke kan undgås.


Som det fremgår af tabellen, vil en investering på 40 procent i en aktiv strategi og 60 procent i en passiv strategi reducere den værste 12 måneders periode væsentligt. Underperformance relativt til en 100 procent indeksinvestering går fra minus 14 procentpoint til mere overkommelige minus 6 procent. Samtidig ville man stadig kunne have opnået et merafkast på 2,3 procentpoint p.a., hvilket svarer til ca. 36.000 kr. ekstra i afkast pr. 100.000 kr. investeret.

Investering bør aldrig være ”enten/eller”, men ”både/og”

Med en fornuftig tidshorisont in mente viser tabellen, at passiv investering med fordel kan kombineres med aktiv investering fremfor kun at vælge enten passive eller aktive investeringsfonde. 


Kombineres passive og aktivt forvaltede fonde, kan man som investor opnå et merafkast og undgå, at det vil opleves for ubehageligt undervejs. Dermed er der større sandsynlighed for, at man kan være tro mod sin porteføljeallokering, hvilket giver højere sandsynlighed for et bedre langsigtet afkast. Med renters rente kan det over tid blive til rigtig mange penge.


René Engell er medstifter af og porteføljemanager i Falcon Fondsmæglerselskab A/S og har mange års erfaring med investering, hvor særligt investor- og markedspsykologi har hans interesse. René har en uddannelsesmæssig baggrund indenfor psykologi og økonomi fra henholdsvis Københavns Universitet og CBS.


Ansvarsfraskrivelse (disclaimer): Vi er ikke økonomiske rådgivere, og vi fralægger os ethvert ansvar for de økonomiske valg, du måtte træffe på baggrund af det, du læser på denne blog. Indholdet på bloggen er af oplysende karakter og har et uddannelsesmæssigt sigte. Det er ikke at betragte som hverken investeringsrådgivning eller anbefalinger, ej heller forholder vi os til læserens private, økonomiske situation. Enhver brug af oplysninger er på egen risiko. Al handel med værdipapirer indeholder risici. Man bør ikke handle for penge, man ikke har råd til at tabe. Vi opfordrer til, at der søges rådgivning, hvis læseren ikke forstår de på området gældende risici. Det historiske afkast på feltet investering er ingen garanti for fremtidig gevinst. Vi er ikke er ansvarlige for nogen valg, du måtte træffe, på baggrund af hvad du læser på www.opheliainvest.dk eller hører til events arrangeret af Ophelia Invest IVS.


Samarbejder: Hos Ophelia Invest omtaler vi som udgangspunkt kun virksomheder som vi selv finder interessante og vedkommende. Vi modtager i nogen grad kommission og/eller betaling for annoncering fra virksomheder, der er omtalt på hjemmesiden. Når det er tilfældet søger vi samme grad af objektivitet som man kan finde hos andre professionelle medier og deres annoncører. Indtægterne fra annoncering lader os skabe nyt indhold om investering, opsparing og privatøkonomi bredt set såvel som afholde nye spændende events. Husk altid at historiske afkast ikke er en garanti for de fremtidige og at man som udgangspunkt ikke bør investere for penge man vil være ked at miste adgangen til i en periode af uvis længde og i yderste instans potentielt helt miste.

Nyhedsbrev?Bogpakke med 2 bøger
398,00 kr348,25 kr