Gebyrer

En person, som holder amerikanske dollar sedler i hånden. Der er nemlig gebyrer forbundet med at handle med udenlandske værdipapirer.

Denne artikel indeholder affiliatelinks. Det betyder at hvis du vælger at oprette dig som kunde via et link, støtter du vores arbejde i Ophelia Invest. Det koster dig ikke noget, sker helt automatisk og giver os mulighed for at skabe endnu mere gratis content til dig.

Introduktion

Det kan være svært at få overblik over de forskellige omkostninger og gebyrer, der er i forbindelse med investering. I denne artikel får du overblik over en række gebyrer, som du sandsynligvis vil møde i investeringsverdenen: ÅOP (inkl. emissionstillæg og indløsningsfradrag), depotgebyr, kurtage og valutavekslingsgebyrer.

ÅOP

Årlige Omkostninger i Procent dækker over de forskellige omkostninger, der er ved at investere via en fond. Formålet er at gøre det lettere for private investorer at sammenligne fonde med samme sigte, for eksempel det danske indeks. Fonde, der endnu ikke har en historik, der kan udregnes ÅOP på baggrund af, tildeles et skøn baseret på lignende fondes ÅOP.


Man beregner dette omkostningsnøgletal ud fra en investeringshorisont på syv år. Det er altså de omkostninger, du har som investor, såfremt du ejer fondsbeviset i syv år, hvorfor ÅOP i realiteten kan være højere, hvis du sælger inden syv år, såvel som lavere, hvis du beholder fondsbeviset længere end syv år. Tallet dækker over de løbende administrative omkostninger, som en investeringsforening har ved at drive en fond. Det være sig de årlige administrationsomkostninger i procent, afdelingens handelsomkostninger samt maksimalt emissionstillæg og indløsningsfradrag.


Emissionstillæg er en engangsomkostning og vil være de maksimale omkostninger forbundet med at udstede nye investeringsforeningsbeviser, eksempelvis til nye investorer i fonden. Det inkluderer omkostninger i forbindelse med indkøb af flere værdipapirer og provision til samarbejdspartnere. 
Indløsningsfradrag er en engangsomkostning og dækker over de omkostninger, der er forbundet med at indløse fondsbeviser. Indløsningsfradraget inkluderer udgifterne, der er ved salg af værdipapirer.Det er altså de interne og eksterne omkostninger, der er ved handel med de værdipapirer, som er i fondens portefølje, samt omkostninger i forbindelse med investorers køb og salg af fondsbeviser. Hver gang en investor køber et fondsbevis i en fond, kommer der flere penge ind i den pulje, som fonden samlet set skal placere i de aktier/værdipapirer, som den har bekendt sig til. 


Eksempel: I en fond er der ti forskellige aktier, der hver vejer med 10 procent. Hvis en investor investerer 100.000 kroner i fonden, skal fondens administratorer/porteføljemanagers ud og købe for 10.000 kroner af hvert af de udvalgte værdipapirer, som fonden indeholder.Der vil her være nogle transaktionsomkostninger i form af kurtage. Det samme gør sig gældende, når investoren trækker sine penge ud igen; så skal der sælges tilsvarende. 


Omkostninger er generelt svære at komme uden om, særligt hvis man vil have andre til at arbejde for sig. Men i kraft af at omkostningerne reducerer dit potentielle afkast, er det godt at være bevidst om, hvad størrelsen af ÅOP betyder for dit afkast. Dette kan du blive klogere på under afsnittene om henholdsvis aktiv og passiv forvaltning af fonde, som du kan læse mere om i vores artikel om investeringsforeninger og fonde. 


Modtag vores ugentlige nyhedsbrev

Så sørger vi for at du aldrig går glip af nyeste artikel, blogindlæg, event, podcastepisode ligesom der hver uge er et fagligt tema så du bliver klogere.

Kurtage

Når man handler værdipapirer, skal man betale et gebyr, for hver handel man foretager, hvadenten det er køb eller salg. Dette kaldes kurtage. Du kan se, hvad kurtagen er på børsmæglernes forskellige produkter på deres respektive hjemmesider. Nordnet tilbyder deres kunder, at købe ind kurtagefrit gennem deres værktøj, Månedsopsparingen. Det kan du evt se denne video om.


Vær opmærksom på at, jo mindre du handler, des mindre forskel gør transaktionsgebyrer. Det samme gør sig gældende, hvis du er meget langsigtet. Hvis du blot vil lave nogle få handler om måneden, måske endda mindre, og beholder størstedelen af dine værdipapirer i længere tid, så er det muligvis mere attraktivt for dig, at du vælger den platform, der er lettest for dig at navigere rundt på, eller hvor du af andre årsager er mest tryg.


Derimod vil det være meget fornuftigt for dig at kigge på kurtagen, hvis du handler mange gange om dagen eller ugen. Der kan være overordentlig stor forskel på kurtagen hos de forskellige børsmæglere. Du kan blive klogere på forskellige børsmæglere i denne artikel.Vil du til foredrag?

Lær at investere foredrag KBH 25.06.20
399,00 kr


Depotgebyr

Nogle børsmæglere opkræver et gebyr for at stille depotet til rådighed, hvori værdipapirerne opbevares. Det er primært de traditionelle banker, der gør dette, hvorimod online børsmæglere ikke gør det. Det årlige depotgebyr i banker kan være på helt op til 0,25 procent eller mellem 600-2.000 kroner om året. Det kan på lang sigt have stor betydning for vores afkast. Det gælder særligt, hvis vi ikke investerer for et særligt stort beløb. Det er nemlig sådan, at det ofte er dyrere, hvis man har få værdier i depotet og billigere, hvis man har mange. Desuden er det værd at bemærke, at vi skal betale depotgebyret ligemeget, om vores aktier stiger eller falder. Så hvis vi vælger at investere via vores bank, er det vigtigt, at vi undersøger depotgebyret, før vi opretter et depot, da det kan virke som en “skjult” omkostning. Dog er der som nævnt efterhånden mange både banker og online børsmæglere, der ikke har nogle depotgebyrer. Vi kan heller ikke sammenligne børsmæglere udelukkende på depotgebyret. Det er vigtigt, at vi kigger på de samlede omkostninger.

Valuta

Når vi handler udenlandske værdipapirer, spiller de respektive landes valutaer ind. Som udgangspunkt veksles der frem og tilbage ved hver enkelt handel. Hvis man eksempelvis er dansker og handler amerikanske aktier, så vil ens danske kroner, som står i ens depot, blive vekslet til amerikanske dollars, som bruges til at købe den amerikanske aktie for. Når vi sælger aktien igen, bliver vores penge igen vekslet fra amerikanske dollars til danske kroner.


Vi betaler et vekslingsgebyr, hver gang vi lader vores penge veksle. Hvis vi vil, kan vi oprette valutakonti hos vores børsmægler. Det kan være til amerikanske dollars, men også til de øvrige skandinaviske valutaer. Hvis man opretter en valutakonto til amerikanske dollars, så vil amerikanske dollars fra for eksempel salg af en amerikansk aktie blive sat ind på den respektive konto. Og næste gang der skal bruges amerikanske dollars i en handel, vil platformen først hæve penge fra den konto, hvis valuta matcher det ønskede værdipapirs valuta, og kun supplere fra ens konto med danske kroner, hvis det er nødvendigt.


Eksempel: Hvis du køber 100 aktier á 10 dollars til kurs 6,50 kroner, så har du i alt købt for 6.500 kroner. Efterfølgende stiger aktien til 11 dollars, men kursen falder til 6 kroner. Så er aktien steget med 10 procent, men i danske kroner er den kun steget med 100 kroner, hvilket svarer til 1,5 procent. 

Opsummering

Vi håber at du har fået et lidt større overblik over, hvilke gebyrer du kan møde når du investerer dine penge. Måske kommer du til at møde alle de slags gebyrer, eller måske du kun kommer til at møde ét. Det hele afhænger af de valg vi træffer, når vi beslutter, hvordan vi vil investere vores penge og opbygge vores portefølje.

Videre læring og sparring

Hvis du er blevet inspireret og vil lære mere, så kan du eventuelt følgende nedenstående links for videre læring og sparring:


Podcast

Hvis du er glad for podcast-mediet udgiver vi nye episoder af vores podcast Ophelia Invest Talks hver fredag.


Video

Er du glad for videoer? Vi har en stribe korte læringsvideoer på vores YouTubekanal - hvis du subscriber går du aldrig glip af den nyeste.


Facebookgrupper

Hvis du har brug for sparring, er du velkommen i vores to Facebookgrupper, Kvindelogen Investeret og Aktieklubben Danmark, hvor alle spørgsmål er meget velkomne.


Mangler du noget?

Vi vil altid gerne høre fra dig hvis du har forslag til emner du gerne vil have belyst. Du kan sende os en mail her.

Ansvarsfraskrivelse

Vi er ikke økonomiske rådgivere, og vi fralægger os ethvert ansvar for de økonomiske valg, du måtte træffe på baggrund af det, du læser på denne blog. Indholdet på bloggen er af oplysende karakter og har et uddannelsesmæssigt sigte. Det er ikke at betragte som hverken investeringsrådgivning eller anbefalinger, ej heller forholder vi os til læserens private, økonomiske situation. Enhver brug af oplysninger er på egen risiko. Al handel med værdipapirer indeholder risici. Man bør ikke handle for penge, man ikke har råd til at tabe. Vi opfordrer til, at der søges rådgivning, hvis læseren ikke forstår de på området gældende risici. Det historiske afkast på feltet investering er ingen garanti for fremtidig gevinst. Vi er ikke er ansvarlige for nogen valg, du måtte træffe, på baggrund af hvad du læser på www.opheliainvest.dk eller hører til events arrangeret af Ophelia Invest IVS.

Samarbejder

Hos Ophelia Invest omtaler vi som udgangspunkt kun virksomheder som vi selv finder interessante og vedkommende. Vi modtager i nogen grad kommission og/eller betaling for annoncering fra virksomheder, der er omtalt på hjemmesiden. Når det er tilfældet søger vi samme grad af objektivitet som man kan finde hos andre professionelle medier og deres annoncører. Indtægterne fra annoncering lader os skabe nyt indhold om investering, opsparing og privatøkonomi bredt set såvel som afholde nye spændende events. Husk altid at historiske afkast ikke er en garanti for de fremtidige og at man som udgangspunkt ikke bør investere for penge man vil være ked at miste adgangen til i en periode af uvis længde og i yderste instans potentielt helt miste.

Nyhedsbrev?
Affiliate link: Hvis du opretter din bruger på Nordnet igennem dette linkstøtter du Ophelia Invest, så vi kan lave endnu mere gratis content til dig.


Vil du til foredrag?

Lær at investere foredrag KBH 25.06.20
399,00 kr


Vil du lære at investere?

Den lille guide til Fundamental Analyse
199,00 kr