Hvad er bekræftelses-bias (confirmation bias)?

Confirmation bias 

Confirmation bias betyder, at vi er irrationelt stærkt dragede af og foretrækker informationer, som bekræfter det synspunkt og den these, vi allerede har. Samtidig har vi en overdreven tendens til også at tolke information på en måde, der understøtter de synspunkter, vi allerede har. Altså ser vi ofte det, vi leder efter, og ignorerer informationer, der underminerer vores synspunkter og modarbejder vores konklusioner. Denne type bias er hyppig, når det drejer sig om følsomme emner, og ofte er det ikke noget man vil bemærke.For eksempel har forskere påvist, hvordan politifolk afskærer store mængder af relevant information, når først de har sigtet en mistænkt. Mennesker er altså ubevidst meget påvirkede af denne bias. Forskning viser for eksempel, hvordan vi blive mere sikre på, at vi selv har ret, selv når vi bliver præsenteret for modstridende beviser.Denne bias forklarer mange forliste organisationer med tilsyneladende kompetente ledere ved roret. For i praksis betyder den, at ledere har svært ved at lægge mærke til information, der går imod deres overbevisning – både når det gælder strategien, medarbejderne eller organisationen.


Når det kommer til investering betyder ens confirmation bias at man er mere tilbøjelig til at lede efter information der bekræfter ens ide/tanker om en investering fremfor information, der gør det modsatte, nemlig underminerer/modsiger ens synspunkt. Investorer vil sjældent opleve ufyldestgørende billeder af en investering, hvilket skyldes dette bias.


Forestil dig for eksempel en investor, som har hørt om en særligt interessant aktie fra en ukendt kilde. Denne investor researcher måske på den her aktie, for at “bekræfte” at dens formodede potentiale er sandt. I dette tilfælde finder investoren en masse positiv information, som hjælper til at bekræfte hans bias. På samme tid er det sandsynligt at investoren overser eller ignorerer væsentlige problematikker, såsom tab af vigtige kunder eller faldende markeder for virksomheden.


Det bedste middel mod confirmation bias er at insistere på et åbent sind, bevidst udfordrer ens egne holdninger og undgå at drage forhastede beslutninger. Det kan være svært at ryste denne bias af sig. At være bevidst om dens eksistens er dog ikke nok til at undgå at blive påvirket. Investorer bør derfor teame op med en ven, som kan stille de rigtige spørgsmål og udfordre ens synspunkt og derved tvinge en til at se tingene fra en anden vinkel. Fordi når man er tvunget til at forsvare ens synspunkt og investerings beslutning, er der større sandsynlighed for, at du spotter manglerne i dit eget argument.