BØRSER


Et billede af børsen i New York

INTRODUKTION

Når vi handler værdipapirer foregår det i bund og grund ligesom alle andre handler vi foretager fx i supermarkedet, på loppemarkedet eller på boligmarkedet. Der er en sælger og en køber og handelen går først igennem, når begge parter er enige om prisen. Når det kommer til investering hedder markedspladsen aktiemarkedet. I praksis er der i et land et eller flere store markeder (børser) samt eventuelt nogle mindre (minibørser).

HOVEDBØRSEN - MAIN MARKET

I hvert land er der et hovedmarked, main market, hvor der er en række regler og regulering. Det er en hård og omkostningstung proces at lade sig børsnotere på et hovedmarked. I Danmark hedder hovedmarkedet Nasdaq Copenhagen men kaldes Københavns Fondsbørs, som den oprindeligt hed (på engelsk The Copenhagen Stock Exchange). Københavns Fondsbørs blev grundlagt som markedsplads i 1600-tallet og begyndte i 1808 at handle med værdipapirer. 1996 blev den omdannet til aktieselskab og i 2005 fusionerede den med det svenske selskab OMX. Her blev også den mindre markedsplads ‘Nasdaq First North’ introduceret (Danmarks første minibørs). Siden 2015 har det officielle navn været Nasdaq Copenhagen A/S. 


Det svenske selskab OMX drev allerede inden deres indtræden på det danske marked børsvirksomhed i Baltikum samt Finland og Sverige. Det amerikanske selskab Nasdaq Inc overtog i 2008 OMX hvorefter alle de nordiske aktiviteter hed Nasdaq OMX. I 2014 fjernedes OMX fra navnet således at det der da hed Nasdaq OMX Copenhagen nu blot hedder Nasdaq Copenhagen. 


Udover det amerikanske Nasdaq Stock Market driver Nasdaq Inc i alt otte europæiske børser: Copenhagen Stock Exchange, Stockholm Stock Exchange, Helsinki Stock Exchange, Iceland Stock Exchange, Armenian Stock Exchange, Riga Stock Exchange, Tallinn Stock Exchange, samt NASDAQ OMX Vilnius. 


Der er pt 140 selskaber noteret på Nasdaq Copenhagen hvoraf 42 selskaber er large cap (store virksomheder), 23 selskaber er mid cap (mellemstore virksomheder) og 73 selskaber er small cap (små virksomheder).De 25 mest omsatte aktier på denne Nasdaq Copenhagen udgør C25-indekset.


Øvrige ofte omtalte hovedbørser: 
 1. USA: New York Stock Exchange American (NYSE), tidligere American Stock Exchange, en af de største børser i verden. 
 2. USA: Nasdaq Stock Market, 1971, den største børs i verden og forestår en ud af ti handler på verdensplan 
 3. England: London Stock Exchange (LSE), grundlagt 1571 
 4. Hong Kong Stock Exchange (HKSE). 
 5. Tyskland: Deutsche Börse AG, grundlagt 1992 
 6. Tyskland: Frankfurter Wertpapierbörse (the Frankfurt Stock Exchange), grundlagt. Drives af Deutsche Börse AG


Vil du til foredrag?

Den lille guide til Teknisk Analyse
199,00 kr

MINIBØRSER

På niveauet under hovedmarkedet ligger gerne en eller flere minibørser. De er underlagt en lavere grad af regler og regulering og der er derfor ikke samme form for kontrol med minibørserne som der er med de store børser. Her kan mindre selskaber lade sig børsnotere og rejse kapital (skaffe penge).


I Danmark har vi indtil for nylig kun haft en enkelt, Nasdaq First North, men i efteråret 2018 trådte Spotlight Stock Market ind som konkurrent til Nasdaq First North. Spotlight Stock Market er en af tre svenske minibørser, der i forbindelse med sin indtræden på det danske marked skiftede navn fra Aktietorget. Adskillige mindre danske selskaber har gennem årene ladet sig børsnotere på de svenske minibørser (NGM, svenske OMX First North eller før omtalte Aktietorget/Spotlight Stock Market) blandt andet på grund af den relativt store opbakning der er til små vækstselskaber blandt svenske private investorer.

Den finske minibørs hedder ligesom dens danske og svenske pendant OMX First North, i Canada hedder den Toronto Venture Exchange og i USA har de en der hedder Pink Sheet.


Modtag vores ugentlige nyhedsbrev

Så sørger vi for at du aldrig går glip af nyeste artikel, blogindlæg, event, podcastepisode ligesom der hver uge er et fagligt tema så du bliver klogere.

ÅBNINGSTIDER

I dag hvor vi handler vores værdipapirer online, har vi i princippet adgang til alle børserne uanset hvilken tidszone den respektive børs befinder sig i. Til trods for, at deres åbningstider matcher tidszonerne kan man som investor altid oprette en ordre, når det passer en. Den vil blot først bliver ekspederet når børsen igen åbner. Vær opmærksom på at en aktie/et værdipapir kan åbne højere end det lukkede dagen før. Dette skyldes det der kaldes pre- og after market. Her bliver nogle handler gennemført hvilket kan medvirke den anderledes kurs dagen derpå. Sørg for, at lægge lidt til, hvis det er et værdipapir du meget gerne vil have præcis den dag.

En figur, som viser åbningstiderne på de forskellige børser

HVAD ER EN BØRSNOTERING?

Et selskab vælger typisk at blive børsnoteret, fordi det ønsker øget kapital, der kan være med til at øge virksomhedens aktivitet. En børsnotering kan derudover også være med til at øge virksomhedens markedsværdi og giver også mulighed betale løn i form af aktier, hvilket kan være en fordel. Sidst men ikke mindst kan en børsnotering være positivt for en virksomheds brand og omdømme, fordi de vil blive omtalt mere og måske anset som et mere velkonsolideret selskab. 


Der er dog også en række ulemper ved en børsnotering. Som sagt er der en hel masse omkostninger forbundet med at blive børsnoteret, og hvis man fortryder, er det også overordentligt bøvlet at blive privat virksomhed igen. Når virksomheden er blevet børsnoteret, er der desuden en lang række informationskrav, som også løbende vil betyde omkostninger for virksomheder. Alle disse forhold er selvfølgelig forskellige fra virksomhed til virksomhed. 


Hvad kræver det så af en virksomhed, før den kan blive børsnotere på hovedmarkedet NASDAQ Copenhagen A/S? Når et selskab ønsker at blive børsnoteret, skal det opfylde en lang række krav, der er stiller til dels af NASDAQ OMX Nordic og dels EU. Op til en børsnotering skal virksomheden udarbejde en såkaldt børsprospekt. Det er et dokument, der skal indeholde alt den information, der skal danne grundlag for, at vi som investorer kan vurdere aktiens pris og ikke mindst risikoen ved at købe den givne aktie. ALT der er relevant skal indgå, hvorefter prospektet skal godkendes af Finanstilsynet. 


Prospektet skal fx indeholde:
 • Hvilke type de udbudte værdipapirer er 
 • Hvad formålet med børsnotering er (hvad skal kapitalen bruges til) 
 • Pålydende værdi og antal 
 • Hvilke rettigheder der følger med aktierne (fx stemme ved generalforsamling) 
 • Selskabets aktiviteter 
 • Selskabets produkt og økonomiske stilling 


Liquid error: product form must be given a product


Vi kan derfor med fordel læse prospektet, hvis vi overvejer at investere i en kommende børsnotering. Det er nemlig lavet til os. 


Dernæst er der også krav til informationspolitik. Børsen stiller krav om, at de oplysninger, der kommer fra virksomheden er af yderst høj kvalitet. Virksomheden forpligter sig også til at følge oplysningspligt over for børsen. Hvis nu virksomheden vælger at fyre en hel masse medarbejdere eller introducere et nyt produkt, så skal denne viden altså gøres tilgængelig for investorerne.


Det er vigtigt, at nyheder gøres tilgængeligt samtidigt for alle investorerne, så ingen kan drage fordel af at vide noget, som andre ikke havde adgang til. Det kunne fx være, at et medicinalselskab havde fået afslag på en godkendelse af et produkt, og at dette skulle offentliggøres. Hvis nogen får adgang før andre, kan de shorte aktien. Det er uretfærdigt. Nyheden skal altså offentliggøres via pressemeddelelser til børsen.


En børsnoteret virksomhed har også mere omfattende krav til årsrapporten. Der kommer typisk både en kvartalsrapport, en halvårsrapport og en årsrapport. Virksomheden vil ofte oprette en “investor relation” afdeling, som sørger for at alle kravene til information er opfyldt. Vi kan også typisk finde en sektion på deres hjemmeside, der hedder “investor relations”, hvor vi kan finde årsrapport, nyheder med mere. Her vil vi også kunne finde en finanskalender, der viser vigtige begivenheder for virksomheden. Derudover skal virksomheden kunne fremvise regnskab for de sidste 3 regnskabsår. 


Alle disse skrappe krav er med til at sikre et effektivt og retfærdigt børsmarked, hvor alle har lige adgang til informationer. 


Hvis en virksomhed vælger at blive afnoteret skyldes det ofte, at aktien er blevet illikvid. Det betyder, at der ikke er særligt meget omsætning i aktien, hvilket sker, hvis den klare sig rigtig dårligt økonomisk. Nogle aktier bliver også afnoteret, fordi de hellere vil optages på en anden børs. Afnoteringer er dog relativt sjældent for de helt store virksomheder, så det er ikke noget vi skal være nervøse for som udgangspunkt.


HVORFOR INVESTERE I BØRSNOTERINGER?

Der kan være store muligheder i at investere i børsnoteringer. Man kan få et stort afkast, men vi skal huske, at risiko og afkast følges ad. Der er derfor også risiko for, at vi mister enten dele af eller hele vores investering. Desto længere vi går ud af risikokurven des større er chancen for gevinst og tab.

En figur, som viser at risiko og afkast følges ad - også når det kommer til investering i børsnoteringer

OPSUMMERING

Den danske cannabis-virksomhed Stenocare er fx steget 225 procent i år (11. august 2019). Mindre virksomheder, der går på børsen kan have et stort vækstpotentiale. Hvis du godt kunne tænke dig at lære mere om at investere i danske vækstselskaber, der for nyligt er blevet børsnoterede, så kan du med fordel besøge Nordic Rise, hvor du kan finde information om de forskellige selskaber, nyheder og meget godt, så du måske kan komme med på den næste vækstbølge.


Bogpakke med 2 bøger
398,00 kr348,25 kr

Videre læring og sparring

Hvis du er blevet inspireret og vil lære mere, så kan du eventuelt følgende nedenstående links for videre læring og sparring:


Podcast

Hvis du er glad for podcast-mediet udgiver vi nye episoder af vores podcast Ophelia Invest Talks hver fredag.


Video

Er du glad for videoer? Vi har en stribe korte læringsvideoer på vores YouTubekanal, hvis du subscriber går du aldrig glip af den nyeste.


Facebookgrupper

Hvis du har brug for sparring, er du velkommen i vores to Facebookgrupper, Kvindelogen Investeret og Aktieklubben Danmark, hvor alle spørgsmål er meget velkomne.


Mangler du noget?

Vi vil altid gerne høre fra dig hvis du har forslag til emner du gerne vil have belyst. Send os er mail her.

Ansvarsfraskrivelse

Vi er ikke økonomiske rådgivere, og vi fralægger os ethvert ansvar for de økonomiske valg, du måtte træffe på baggrund af det, du læser på denne blog. Indholdet på bloggen er af oplysende karakter og har et uddannelsesmæssigt sigte. Det er ikke at betragte som hverken investeringsrådgivning eller anbefalinger, ej heller forholder vi os til læserens private, økonomiske situation. Enhver brug af oplysninger er på egen risiko. Al handel med værdipapirer indeholder risici. Man bør ikke handle for penge, man ikke har råd til at tabe. Vi opfordrer til, at der søges rådgivning, hvis læseren ikke forstår de på området gældende risici. Det historiske afkast på feltet investering er ingen garanti for fremtidig gevinst. Vi er ikke er ansvarlige for nogen valg, du måtte træffe, på baggrund af hvad du læser på www.opheliainvest.dk eller hører til events arrangeret af Ophelia Invest IVS.

Samarbejder

Hos Ophelia Invest omtaler vi som udgangspunkt kun virksomheder som vi selv finder interessante og vedkommende. Vi modtager i nogen grad kommission og/eller betaling for annoncering fra virksomheder, der er omtalt på hjemmesiden. Når det er tilfældet søger vi samme grad af objektivitet som man kan finde hos andre professionelle medier og deres annoncører. Indtægterne fra annoncering lader os skabe nyt indhold om investering, opsparing og privatøkonomi bredt set såvel som afholde nye spændende events. Husk altid at historiske afkast ikke er en garanti for de fremtidige og at man som udgangspunkt ikke bør investere for penge man vil være ked at miste adgangen til i en periode af uvis længde og i yderste instans potentielt helt miste.

Nyhedsbrev?


Vil du til foredrag?

ONLINE KURSUS: Lær at investere foredrag 15.04.20
399,00 kr

Vil du lære at investere?

Den lille guide til Investering
199,00 kr

Følg med på YouTube