Hvad er et indeks?

Et indeks følger udviklingen af et givent antal udvalgte, børsnoterede værdipapirer og er et kursgennemsnit af denne samling aktier. Antallet af aktier kan variere fra indeks til indeks, og der findes mange forskellige indeks. Den værdi et indeks introduceres til er vilkårlig og kan fastsættes til 100, 1.000, 10.000 eller andet. 


Det væsentlige er udviklingen i værdi.Verdensindekset MSCI, Morgan Stanley Capital International, er en meget benyttet målestok for afkastet på alle verdens aktiemarkeder. Indekset rummer kursudviklingen på over 1.000 aktier fra USA, Japan, Europa. Indeks kan også være fx tema og sektorbaseret. 


Der findes indeks der følger temaet “alderdom” såvel som “robotics”. Det kan også være indeks for kun små eller kun store aktier.Måden hvorpå man afgør hvorvidt en specifik aktie bør være en del af et indeks hænger ofte sammen med dets markedsværdi. Markedsværdien, størrelsen, på et selskab findes ved at tage antal aktier i selskabet og gange med aktiens gældende pris. Hvis et selskab har 1 million aktier der hver koster 100 kroner er selskabets markedsværdi 100 millioner kroner. 


Indeks rummer ofte de største aktier baseret på markedsværdi inden for et givent område, fx et land eller en sektor.