Hvad er flokadfærd (herding)?

Herding

Mennesker trives som bekendt i flok. Når det kommer til investering, betyder denne flokadfærd, at folk følger populære tendenser uden nødvendigvis at være bevidst om det. Denne type adfærd er en fremtræden psykologisk bias. Flokadfærd er berygtet på aktiemarkedet som årsagen til dramatiske samlinger og salg. Hos mennesker er adfærden ofte observeret i tider med fare og panik; For eksempel forårsager brand i en bygning ofte flokadfærd, hvor folk suspenderer deres individuelle ræsonnement og flygter sammen i en pakke.Hvis markedet bevæger sig i en vis retningen har investorer en tendens til at følge flokkens reaktionsmønster. Herding eller flokadfærd, som ligger nært op af groupthink og bandwagon, betyder, at folk har tendens til at efterligne flertallets (økonomiske) adfærd. 


Groupthink and the Bandwagon
Har din mor nogensinde spurgt dig, hvis alle dine venner hoppede ud fra en bro, ville du så også gøre det? Og ja, det ville mange af os formentlig gøre, hoppe med de andre ud fra broen. Følge gruppen som en mere eller mindre mild form for ubevidst gruppepres. Og det er hvad begrebet bandwagon dækker over.Inden for aktiemarkedet sker det f.eks når en aktie hypes, når vi alle sammen bare må eje denne her ene aktie, mange af os uden helt at kende grundlaget for, hvorfor det lige skal være den. Når vi hører at en aktie eller en sektor forventes at stige, så er vi meget villige til at hoppe med på vognen, hvis blot nok andre også gør det.En måde at afskærme sig fra dette, kan være at være påpasselige med at lytte for meget i de store online aktie fora og helt holde sig ude af dem, hvor kun en specifik aktie diskuteres. En samling investorer, der alle har penge i det samme, vil forsøge at overbevise hinanden om, at det var den rigtige beslutning, at købe den pågældende aktie.Igen kan det være godt på en eller anden facon, at have gjort sig det klart, hvorfor man er gået ind i den pågældende aktie/værdipapir samt, hvad der skal til før end man vil sælge.