Hvad er kendskabsbias (familiarity bias)?

Hvis du har flest danske aktier i din portefølje, eller det er danske aktier, du påtænker at indkøbe i dit kommende depot, så er du ligesom de fleste andre danskere. Vi er nemlig tilbøjelige til, at købe det vi kender i forvejen, og det vi har en oplevelse af er mest trygt. Det samme gør sig gældende i forhold til en specifik sektor eller et bestemt tema.Hvis du har læst kapitlet om diversificering, ved du dog allerede, hvad der potentielt er galt med den taktik. Det, der sænker vores samlede risikoniveau, er nemlig, hvorvidt vi i tilstrækkelig grad har spredt vores midler.Så, hvis vi vælger at gøre som økonomiprofessoren fra Copenhagen Business School, og købe ti store danske aktier, så lad det være fra forskellige sektorer i det mindste. Og søg eventuelt at sprede dig over tid også (læs eventuelt afsnittet om dollar cost averaging). 


Den samme bias kan komme på spil, hvis vi fx har hørt mange tale om en specifik aktie eller fond. Så kan vi være tilbøjelige til at købe den, selvom den ikke matcher vores risikoprofil. Eller vores naturlige tilbøjelighed til at investere i en sektor, som vi også arbejder inden for, simpelthen fordi vi kender den, måske endda indgående, og derfor i en eller anden grad føler os som eksperter inden for netop denne sektor. Hvis uheldet skulle være ude, og sektoren oplever stor modgang kan man som både investor og ansat være negativt eksponeret. 


En måde at undgå denne kendskabs bias er, at være optaget af relevante fakta som værdipapirets risikoniveau, din samlede eksponering til denne sektor, geografi eller virksomhedsstørrelse samt din overordnede strategi. Frem for at forholde dig til om du har et indgående kendskab til denne virksomhed eller sektor i forvejen. Du kan eventuelt overveje om du ville købe den samme aktier, med de egenskaber den besidder, hvis den havde et andet navn og kom fra et andet land