Hvad er OMXC25?

Når vi i Danmark refererer til det danske indeks, er det OMX Copenhagen 25 (OMXC25) vi taler om. Det rummer 25 danske virksomheder med den højeste markedsværdi. 


Indekset er et Cap Indeks, hvilket betyder at der er et maksimum for hvor meget den enkelte aktie må fylde. For OMXC25 er denne grænse 15 procent. Det danske indeks er også et Gross Indeks (GI), det vil sige at kursen er inklusive gen-investerede udbytter (dividender/direkte afkast). 


Overfor dette står Price Index (PI), hvor kursen ikke indeholder udbytter, og derfor ikke afspejler det afkast, en investor havde fået ved at investere i alle aktierne i indekset.Hvilke 25 aktier der indgår i det danske indeks meldes ud henholdsvis den første uge i juni samt den første uge i december. Det udvælges på grundlag af dels markedsværdi dels den halvårlige aktieomsætning i de respektive aktier. 


Fra det danske marked kom nogenlunde op på før 2008 krise niveau i ca 2012 haft et rigtig flot ridt opad.Helt konkret ramte det danske indeks cirka 500 kroner i 2007, hvorefter det faldt med cirka 50 procent til 200-250 kroner gennem 2008 krisen. 


Det tog fem år at komme op på før-krise niveau og indekset ramte således igen 500 kroner i år 2012. På tre år fra 2012 og frem til 2015 steg det til gengæld 100 procent og ramte i 2015 1.000 kroner.I 2016 faldt indekset 20 procent fra cirka 1.000 kroner til cirka 800 kroner, grundet det store fald hos selskabet Novo Nordisk der vægter tungt i det danske indeks. 

I januar 2018 var det kommet op på 1.000 kroner igen. 


Nationalbanken udgav i starten af januar 2018 en statistisk rapport for de sammenlignede den høje værdi af det danske marked med realkreditmarkedet: “Værdien af danske børsnoterede aktier var 2.631 mia. kr. ved udgangen af november 2017. Til sammenligning svarer det omtrent til størrelsen af det danske realkreditmarked. “. 


Den positive udvikling vendte sig som nævnt mod os investorer i 2018 efter en række gode år. Nationalbankens rapport fra begyndelsen af januar 2019 skrev således: “Efter en række år med høje afkast gav danske børsnoterede aktier et negativt afkast på 4,3 pct. i de første 11 måneder af 2018. 


Det skyldes primært kurstab på de 25 mest handlede aktier (C25-indekset), som udgør ca. 85 pct. af markedsværdien.”. Men det skulle blive endnu værre for det danske indeks nåede at falde hele 13,2 procent i løbet af 2018. Indekset lukkede år 2017 på 1.145,25 kroner og lukkede år 2018 på blot 994,92 kroner. Værdien af det danske marked er ikke faldet så meget på et enkelt år siden år 1910. 


Lad os kigge lidt mere overordnet på stigninger, og fald, i det danske indeks. Indekset hed i øvrigt oprindeligt hed KFX (Københavns Fondsbørs X), dernæst OMXC20 (indekset rummede de 20 største danske aktier) og nu OMXC25 (indekset rummer nu de 25 største danske aktier).Indekset åbnede på basisværdien 100 og den 15. December 1997 lå værdien på 200,97 kroner. 


Over de næste tyve år, frem til indekset skiftede navn samt antal aktier var det steget til 1.005,16 kroner. Dette er en stigning på 400,15 procent!Hvis vi rykker over på OMXC25 ved dets start den 18. December 2017 hvor det stod i 1.139,47 kroner er det frem til 17. Januar 2019 faldet til 1.032,84 hvilket svarer til et fald på 9,36 procent.