Hvad er tabsaversion?

Tabsaversion refererer til den menneskelige tendens til at tillægge et tab større negativ værdi, end vi tillægger en tilsvarende gevinst positiv værdi.Der er formentlig meget få der ligefrem nyder at tabe, det vil sige at de fleste af os har en aversion mod at tabe. Det vil altså for de fleste af os føles værre at miste 1.000 kroner end det vil føles rart at finde 1.000 kroner. Faktisk skulle smerten ved at miste psykologisk være dobbelt så stor som glæden ved at vinde (Kahneman & Tversky, 1979). Da folk er mere villige til at tage risici for at undgå tab, kan tabsaversion forklare irrationel og tilsyneladende uhensigtsmæssig adfærd på aktiemarkedet. Hvis du har oplevet at have røde tal i depotet, at en eller flere af dine værdipapirer er i minus, så vil du måske genkende dette fænomen. Det kan være meget svært at sælge fx en aktiepost med tab, hvilket også er en af grundene til, at nogle anbefaler at vi noterer i en lille bog, hvorfor vi købte en aktiepost og hvad der eventuelt skal til før end vi sælger den. Så vi kan læne os op ad den version af os selv, der ikke havde følelser i klemme.