Hvad er tilgængeligheds-bias (availability bias)?

Tilgængeligheds bias (availability bias)
Availability bias eller tilgængeligheds bias handler om den information, vi tager vores beslutninger på baggrund af. Vi er nemlig tilbøjelige til, at tillægge nye historier og anden information, som vi selv erfarer eller observerer mere betydning end information, som potentielt ville have større faktuel værdi eller sandhed. Vi foretrækker altså egne erfaringer, muligvis blot idet vi husker dem bedre samt knytter dem op på en følelsesmæssig reaktion (businessdictionary.com).Vores kritiske tænkning bliver selv sagt hæmmet og når vi som investorer træffer beslutning om henholdsvis at købe eller sælge eksempelvis en aktiepost, så gøres det ofte på baggrund af mere eller mindre tilfældige nyheder, vi snubler over, fremfor mere velovervejede relevante fakta (Tversky & Kahneman, 1974).