Hvad er uvished - og risiko aversion (ambiguity and risk aversion)?

I beslutningsteori og -økonomi er uvisheds afvigelse udtryk for en præference for kendt risiko frem for ukendt risiko. En person, som ikke kan lide uvished, vil hellere vælge et alternativ, hvor sandsynligheden for udfaldet er kendt, fremfor et alternativ, hvor sandsynligheden for udfaldet er ukendt.(Epstein 1999)Risikable begivenheder har en kendt sandsynlighedsfordeling over resultaterne, mens der ved uvisse begivenheder ikke er sandsynlighedsfordeling. Modvilje mod uvished kan bruges til at forklare ufuldstændige kontrakter, volatilitet på aktiemarkeder og selektiv afståelse ved valg (Ghirardato & Marinacci, 2001). 


 Dette koncept forståes glimrende ved det engelske ordsporg: "Better the devil you know than the devil you don't". (Alary, Treich, and Gollier 2010).


Risiko afvigelse stammer fra en situation, hvor sandsynlighed kan tilskrives ethvert muligt udfald for en situation, og det er defineret af fordelen mellem et risikofyldt alternativ og dens forventede værdi. 


Når det gælder risiko afvigelse, altså adfærd, hvor man undgår risiko, er der en væsentlig kønsforskel, der gør sig gældende. Kvinder er ofte mere risikofyldte end mænd. En potentiel forklaring på kønsforskellen er, at risiko og uvished er relateret til kognitive og ikke-kognitive træk, som mænd og kvinder adskiller sig fra. Kvinder reagerer oprindeligt meget mere positivt på uvished end mænd, men som uvisheden stiger, viser mænd og kvinder lignende marginale værdier af uvished.


Psykologiske træk er stærkt forbundet med risiko, men ikke i forhold til uvished. Justering for psykologiske træk forklarer, hvorfor en kønsforskel eksisterer inden for risikoaversion, og hvorfor disse forskelle ikke er en del af uvidshedsaversion. Eftersom psykologiske foranstaltninger er relateret til risiko, men ikke til uvished, er risikoaversion og uvishedsaversion forskellige karaktertræk, fordi de afhænger af forskellige variabler (Borghans, Golsteyn, Heckman, Meijers, 2009).