Inflation

En side i en avis, som omhandler finans og økonomi

Introduktion

Inflation bliver hvert år udregnet af Danmarks Statistik. Det gør de ud fra forbrugerprisindekset, som laves på baggrund af cirka 25.000 priser fra cirka 1.800 butikker, virksomheder og institutioner over hele landet.


Prisen på den enkelte vare eller tjeneste indgår med en vægt, der svarer til dennes andel af det samlede forbrug. I forhold til inflationen betyder det derfor mere, når priserne på husleje stiger, end når prisen på toiletpapir stiger.

Regulering af inflation

Nationalbanken og regeringen ønsker, at inflationen i Danmark ligger på omkring 2% årligt. Altså ikke 0% som man måske skulle tro. De har nemlig en interesse i blidt at motivere folk til at bruge deres penge produktivt og ikke bare gemme dem under puden. Og det gør man ved hjælp af en forventning om stigende priser. Det er dog aldrig præcis 2 %, fordi inflationen svinger fra år til år. Derfor påvirker nationalbanken samt den siddende regering inflationen, for at sikre at den hverken er for høj eller for lav. 


For at sikre sig et rimeligt inflationsniveau benytter Nationalbanken de værktøjer, som de har til rådighed, nemlig ved at justere af det generelle renteniveau. Dette kaldes også for pengepolitik. Den siddende regeringen benytter samme strategi, og påvirker inflationen for eksempel via skatter. Dette kaldes også for finanspolitik.


Liquid error: product form must be given a product

Hvad betyder inflation for din økonomi?

For dig som forbruger afgør inflation i bund og grund hvor meget du kan købe for de penge du har på lommen. 


Inflation er nemlig et udtryk for, hvor meget priserne er steget i løbet af det sidste års tid. Inflation, eller oppustning som det oversættes til, kendetegnes af vedvarende stigninger i priserne og resulterer i en faldende real købekraft. Du kan simpelthen købe mindre for 100kr. i dag sammenlignet med for 10 år siden. Inflation medfører altså prisstigninger – på produkter og tjenester – hvilket medfører at vores penge falder i værdi.


Det vil sige, at når priserne stiger, kan vi købe færre produkter, fordi vores penge er blevet mindre værd, de stiger ikke i samme grad – 100kr er altså stadigvæk 100kr. men købekraften af den 100 kr. er et år senere kun ca. 98,-  

Modtag vores ugentlige nyhedsbrev

Så sørger vi for at du aldrig går glip af nyeste artikel, blogindlæg, event, podcastepisode ligesom der hver uge er et fagligt tema så du bliver klogere.

Hvad påvirker inflationen?

Ligesom meget andet i vores økonomi påvirkes inflation primært af to elementer, nemlig udbud og efterspørgsel på de varer og tjenester, som vi efterspørger. 


Hvis prisen for en vare er for høj, reagerer forbrugerne ved ikke at købe varen. I det tilfælde sænker producenten prisen for at sælge sin vare. Omvendt, hvis der er større efterspørgsel end udbud på en vare, stiger varens pris, indtil markedet er i balance igen. 


Der findes derfor to hovedårsager til inflation. For det første vil prisen på en vare med hurtigt stigende efterspørgsel skyde i vejret og dermed bidrage til inflation. For det andet kan stigende priser på f.eks. råvarer som olie medføre stigende priser for andre varer og tjenester på markedet, selvom deres efterspørgsel ikke er vokset.

Forskellige typer inflation

Der findes to typer af inflation; lav inflation og høj inflation. 


- Lav inflation medfører lave prisstigninger og svag økonomisk vækst. 


- Høj inflation medfører hurtige prisstigninger og stærk økonomisk vækst. 


Derudover findes der også det modsatte scenarie, nemlig faldende priser over tid. Dette kaldes deflation, et ord som får økonomer, politkere og i sær nationalbankdirektører til at ryste i bukserne, fordi det kan føre til en negativ cyklus, hvor forbrugere fx. venter med at købe en ny cykel i forventning om at den bliver billigere i morgen.


Vil du lære at investere?

Den lille guide til Investering
199,00 kr

Dansk inflation lavere end resten af EU

Ifølge Danmarks Statistik er inflationen i dag markant højere i EU end i Danmark.


I oktober 2018 steg inflationen i Danmark til 0,7 pct. fra 0,5 pct. i september. Men på trods af stigningen har Danmark for tredje måned i træk den laveste inflation i EU. Det skyldes blandt andet prisændringer på fødevarer, brændstof og fjernvarme, skriver Danmarks Statistik.

Opsummering: Er inflation godt eller dårligt?

Lav inflation giver som udgangspunkt flere penge på lommen. Men bagsiden af medaljen er svag økonomisk vækst. Med andre ord, så er den lave inflation et tegn på, at der ikke er meget gang i dansk økonomi. Hvilket øger risikoen for, at priserne falder.


Og selvom det umiddelbart kan virke som et jubelscenarie for den enkelte, med flere penge på lommen, så har det den slagside, at vi risikerer en deflationsspiral, der kan ende med at kvæle den økonomiske vækst, der faktisk trods alt eksisterer. Det skyldes at forbrugerne vil lade varerne stå på hylderne og vente på yderligere prisfald. Hvilket er ødelæggende for privatforbruget og i sidste ende også for samfundsøkonomien.

Videre læring og sparring

Hvis du er blevet inspireret og vil lære mere, så kan du eventuelt følgende nedenstående links for videre læring og sparring:


Podcast

Hvis du er glad for podcast-mediet udgiver vi nye episoder af vores podcast Ophelia Invest Talks hver fredag.


Video

Er du glad for videoer? Vi har en stribe korte læringsvideoer på vores YouTubekanal, hvis du subscriber går du aldrig glip af den nyeste.


Facebookgrupper

Hvis du har brug for sparring, er du velkommen i vores to Facebookgrupper, Kvindelogen Investeret og Aktieklubben Danmark, hvor alle spørgsmål er meget velkomne.


Mangler du noget?

Vi vil altid gerne høre fra dig hvis du har forslag til emner du gerne vil have belyst. Send os er mail her.

Ansvarsfraskrivelse

Vi er ikke økonomiske rådgivere, og vi fralægger os ethvert ansvar for de økonomiske valg, du måtte træffe på baggrund af det, du læser på denne blog. Indholdet på bloggen er af oplysende karakter og har et uddannelsesmæssigt sigte. Det er ikke at betragte som hverken investeringsrådgivning eller anbefalinger, ej heller forholder vi os til læserens private, økonomiske situation. Enhver brug af oplysninger er på egen risiko. Al handel med værdipapirer indeholder risici. Man bør ikke handle for penge, man ikke har råd til at tabe. Vi opfordrer til, at der søges rådgivning, hvis læseren ikke forstår de på området gældende risici. Det historiske afkast på feltet investering er ingen garanti for fremtidig gevinst. Vi er ikke er ansvarlige for nogen valg, du måtte træffe, på baggrund af hvad du læser på www.opheliainvest.dk eller hører til events arrangeret af Ophelia Invest IVS.

Samarbejder

Hos Ophelia Invest omtaler vi som udgangspunkt kun virksomheder som vi selv finder interessante og vedkommende. Vi modtager i nogen grad kommission og/eller betaling for annoncering fra virksomheder, der er omtalt på hjemmesiden. Når det er tilfældet søger vi samme grad af objektivitet som man kan finde hos andre professionelle medier og deres annoncører. Indtægterne fra annoncering lader os skabe nyt indhold om investering, opsparing og privatøkonomi bredt set såvel som afholde nye spændende events. Husk altid at historiske afkast ikke er en garanti for de fremtidige og at man som udgangspunkt ikke bør investere for penge man vil være ked at miste adgangen til i en periode af uvis længde og i yderste instans potentielt helt miste.

Nyhedsbrev?


Liquid error: product form must be given a product

Vil du lære at investere?

Den lille guide til Investering
199,00 kr

Følg med på YouTube