Økologi

Økologiske grøntsager

Den grønne investeringsbølge

At vi som investorer ihærdigt forsøger at skabe et godt afkast med vores investeringer, er logik for perlehøns. Det er jo netop derfor, vi investerer. Vi er villige til at undvære nogle midler i en vis periode for forhåbentligt på lang sigt at kunne høste et afkast og nyde godt af vores tålmodighed. Det er næppe den store nyhed for dig lige meget, om du kender til finansbranchen eller ej. Hvad der til gengæld er forholdsvist nyt i investeringsverdenen er, at flere og flere investorer ikke blot stiller krav til et fornuftigt afkast, men også stiller krav til hvor afkastet kommer fra. Vi vil ikke blot have en økonomisk sikker fremtid for os selv, men også en bæredygtig fremtid for vores samfund i et bredere perspektiv Den grønne bølge skyller hastigt ind over det danske investeringslandskab, og med begreber som ESG, impact investering og CSR, er der for alvor kommet fokus på bæredygtighed, når de danske investorer investerer deres sparepenge.


Du er måske stødt ind i fordomme om, at hvis man vil investere bæredygtigt, skal man også gå på kompromis med afkastet. Dette er langt fra sandheden. Investering i økologi, klima og natur kan godt gå hånd i hånd med et pænt afkast. Samtidig kan vi med vores investeringer være med til at skabe en bedre verden og et bedre miljø. Analyser fra Morningstar viser for eksempel, at deres indeks over bæredygtige europæiske virksomheder fra 2009-2017, har klaret sig bedre end det traditionelle brede indeks. 


Ser vi nærmere på Danmark, vokser der også flere og flere bæredygtige investeringstilbud frem på markedet både hvad angår pension og andre former for investering. Vi har som danske investorer mulighed for at investere i selskaber som Chr. Hansen, Ørsted og Vestas, der er med til at skabe en grønnere verden. Men hvad hvis vi godt kunne tænke os noget mindre, noget mere håndgribeligt, noget der gør en forskel uden for vores vindue? Det er det, denne artikel giver dig svar på.  

Hvem er Danmarks økologiske Jordbrugsfond?

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond opkøber konventionelle landbrug og forpagter jorden til landmænd med krav om, at produktionen bliver omlagt til økologisk produktion. Vi kan dermed som aktionærer være med til at bidrage til rent drikkevand og mere natur gennem vores investeringer.


Danmarks Økologiske Jordbrugsfond blev stiftet af Økologisk Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening i 2017. Fonden har datterselskabet Dansk Økojord A/S, der står for investeringerne. 668 aktieejere har tilsammen investeret 27,3 millioner kroner og mere end 400 hektar er nu på vej mod omlægning til økologi.


Efterspørgslen efter økologiske produkter er kraftigt stigende både til indenlands forbrug og til eksport. Dette til trods for, at mulighederne for, at unge landmænd kan erhverve og drive økologiske landbrug, ikke er gode. Kendskabet og viden om økologisk landbrugsdrift er ikke stor blandt de traditionelle kreditgivere, hvilket medfører samme vanskeligheder for unge økologiske landmænd med at komme ind i erhvervet. 


Vil du til foredrag?

Den lille guide til Investering
199,00 kr

Landmænd med holdninger

Når Thomas Forsingdal sætter sig bag rattet i sin røde traktor, er det med en klar holdning til den opgave, der hviler på ham. Sidste år overtog han gården Bjørnkær, der hidtil har været drevet konventionelt med svin og køer, men Thomas Forsingdal skal hen over de næste tre år omlægge til økologisk jordbrug.


Thomas er en af de foreløbig fem forpagtere af landbrugsjord opkøbt af Dansk Økojord, som er datterselskab af Danmarks Økologiske Jordbrugsfond. 


”Jeg kan ikke lide sprøjtegift og kunstgødning. Jeg vil gerne have rent drikkevand – også om 30 år til min søn. Det er et privilegium, vi har her i landet, og som vi skal passe godt på,” siger den 39-årige Thomas Forsingdal, der siden han var 12 år har drømt om at have egen landbrugsjord under foden.


Når den drøm nu er gået i opfyldelse skyldes det de foreløbig 668 aktionærer, der har investeret i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond. 


”Thomas er et rigtig godt eksempel på de mange unge landmænd, der brænder for at komme i gang med at gøre en forskel for dansk landbrug og omlægningen til en produktion, der har fokus på økologi, klima og natur,” siger Kim Qvist, der er direktør i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond.

Modtag vores ugentlige nyhedsbrev

Så sørger vi for at du aldrig går glip af nyeste artikel, blogindlæg, event, podcastepisode ligesom der hver uge er et fagligt tema så du bliver klogere.

Udbyder aktier igen

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond er altså noget et godt stykke af sin rejse mod et grønnere Danmark. Men både potentialet og ambitionerne rækker videre. Dansk Økojord A/S udbyder nu igen aktier i en tegningsperiode på 5 år frem til 1. juni 2024. Mindsteprisen for aktiekøb er 10.400 kr.


”Vores forretningsmodel har vi vist sit potentiale i forhold til interesse og relevans. Økologi er den rigtige vej frem for dansk landbrug. Vi er verdensførende og står over for et stort marked både i Danmark og ude i verden. Samtidig er det den eneste vej frem, hvis vi skal beskytte drikkevand og natur og samtidig producere sunde og bæredygtige fødevarer,” siger formanden for bestyrelsen Lars-Christian Brask.


Efter aktiesalget vil Dansk Økojord A/S have potentiale til at investere for mere end 200 mio. kr. Det betyder, at mere end 1400 hektar står overfor omlægning til økologi med særlig fokus på drikkevandsbeskyttelse

Sådan kommer vi med på rejsen

Som beskrevet ovenfor er nu muligt at købe aktier i Dansk Økologisk Jordbrugsfond. En Prisen er 104 kroner pr. aktie, og vi skal minimum købe 10 aktier. Helt konkret kan vi investere ved at gå ind på hjemmesiden jordbrugsfond.dk, hvor vi finder den såkaldte tegningsblanket, som vi skal udfylde og returnere. På hjemmesiden kan vi også finde prospektet, der indeholder alle oplysningerne om investeringen samt yderligere generelle oplysninger om Dansk Økologisk Jordbrugsfond. 


Selskabet lægger selvfølgelig vægt på, at landbrugsejendommenes drift vil bidrage til et positivt afkast. Det fremgår af prospektet, at det er målsætningen, at der sker en løbende udlodning at udbytte (overskudsdeling) på 0-2%. Det forventes desuden, at udbyttebetalingen først vil påbegynde i 2022. Det er altså en relativ konservativ og langsigtet investering, der dog tilbyder et rimelig fornuftigt afkast. Kursen på vores aktier bliver bestemt i forbindelse med den årlige generalforsamling. Da der ikke har været megen handel i aktien endnu, kan en given handelskurs ikke for nuværende bestemmes, bedste bud er dog kurs 100. 


Da aktien er såkaldt ilikvid (handles ikke så ofte) og ikke børsnoteret, kan den ikke blot sættes til salg på børsen. Måtte vi som aktionærer ønske at sælge vores aktier, skal vi selv finde en køber. Konkret kan man henvende sig til Dansk Økojord a/s og bede om at selskabet formidler et ønske om et salg til potentiel køber. Køber og sælger klarer selv handlen og aftaler selv prisen, det er således Dansk Økojord a/s uvedkommende.


Ønsker vi at investere for pensionsmidler, skal vi være opmærksomme på, at det kun er midler fra rate- og kapitalpensioner samt aldersopsparinger i pengeinstitutter, der kan anvendes til køb af unoterede aktier, og at der skal være opsparet mindst 500.000, for at reglerne kan anvendes.   


Vil du lære at investere?

Den lille guide til Investering
199,00 kr

Er du blevet nysgerrig?

Hvis du synes denne type investering lyder spændende, kan du besøge jordbrugsfond.dk og læse meget mere. Du kan være med til at sikre en fødevareproduktion i pagt med naturen. Du kan være med til at kæmpe for at beskytte drikkevand, naturen, miljøet og klimaet til gavn for den næste generation. Sidst men ikke mindst kan du være med til at sikre næste generation af landmænd med økologisk jord under neglene ikke bindes op på massiv gæld, og du kan ovenikøbet skabe et afkast på det. 

Videre læring og sparring

Hvis du er blevet inspireret og vil lære mere, så kan du eventuelt følgende nedenstående links for videre læring og sparring:


Podcast

Hvis du er glad for podcast-mediet udgiver vi nye episoder af vores podcast Ophelia Invest Talks hver fredag.


Video

Er du glad for videoer? Vi har en stribe korte læringsvideoer på vores YouTubekanal, hvis du subscriber går du aldrig glip af den nyeste.


Facebookgrupper

Hvis du har brug for sparring, er du velkommen i vores to Facebookgrupper, Kvindelogen Investeret og Aktieklubben Danmark, hvor alle spørgsmål er meget velkomne.


Mangler du noget?

Vi vil altid gerne høre fra dig hvis du har forslag til emner du gerne vil have belyst. Send os er mail her.

Ansvarsfraskrivelse

Vi er ikke økonomiske rådgivere, og vi fralægger os ethvert ansvar for de økonomiske valg, du måtte træffe på baggrund af det, du læser på denne blog. Indholdet på bloggen er af oplysende karakter og har et uddannelsesmæssigt sigte. Det er ikke at betragte som hverken investeringsrådgivning eller anbefalinger, ej heller forholder vi os til læserens private, økonomiske situation. Enhver brug af oplysninger er på egen risiko. Al handel med værdipapirer indeholder risici. Man bør ikke handle for penge, man ikke har råd til at tabe. Vi opfordrer til, at der søges rådgivning, hvis læseren ikke forstår de på området gældende risici. Det historiske afkast på feltet investering er ingen garanti for fremtidig gevinst. Vi er ikke er ansvarlige for nogen valg, du måtte træffe, på baggrund af hvad du læser på www.opheliainvest.dk eller hører til events arrangeret af Ophelia Invest IVS.

Samarbejder

Hos Ophelia Invest omtaler vi som udgangspunkt kun virksomheder som vi selv finder interessante og vedkommende. Vi modtager i nogen grad kommission og/eller betaling for annoncering fra virksomheder, der er omtalt på hjemmesiden. Når det er tilfældet søger vi samme grad af objektivitet som man kan finde hos andre professionelle medier og deres annoncører. Indtægterne fra annoncering lader os skabe nyt indhold om investering, opsparing og privatøkonomi bredt set såvel som afholde nye spændende events. Husk altid at historiske afkast ikke er en garanti for de fremtidige og at man som udgangspunkt ikke bør investere for penge man vil være ked at miste adgangen til i en periode af uvis længde og i yderste instans potentielt helt miste.

Nyhedsbrev?


Liquid error: product form must be given a product

Vil du lære at investere?

Den lille guide til Investering
199,00 kr

Følg med på YouTube