HVAD ER UDBYTTEAKTIER?INTRODUKTION


Når vi køber aktier i en virksomhed, bliver vi medejere i den respektive virksomhed. Vi ejer altså en lille del af virksomheden. Som regel udvælger vi aktier på baggrund af, at vi forventer en kursstigning over tid i aktien, hvilket kan give os et afkast ved, at vi sælger til en højere kurs end vi købte. Der er dog også en anden måde, vi kan tjene penge på, når vi investerer aktier. Nogle virksomheder udbetaler nemlig det, vi kalder udbytte/dividende/direkte afkast. Kært barn har mange navne. 


HVAD ER UDBYTTE?


Udbytte betyder, at virksomheden udbetaler en del af dens overskud til aktionærerne. Ved at investere i selskaber, der udbetaler udbytte, kan vi få et fundament i vores portefølje, der sikrer os et løbende afkast på vores investeringer. I denne artikel tager vi dig i hånden og hjælper dig med at forstå mekanismerne bag udbytteaktier, og hvordan vi kan anvende dem i vores egen portefølje.  


 

HVORNÅR UDBETALES DER UDBYTTE?


Det er forskelligt fra aktie til aktie, hvornår der udbetales udbytte. Dagen hvorpå der udbetales udbytte til aktionærerne kaldes udbyttedag eller betalingsdag. Du kan altid finde oplysninger om udbytte-procenter og datoer på det givne selskabs hjemmeside under “investor relations”. 


Men hvor lang tid skal jeg eje aktien, før jeg har ret til udbytte? Vi kan ikke bare købe dagen før udbytte og så sælge igen dagen efter. Der er altid oplyst en bestemt dato kaldet ex-udbyttedato eller ex-dividend. Vi skal have købt aktien seneste denne dato, for at vi har ret til udbytte.


Lad os tage et eksempel, Danske Bank. Besøger vi Danske Banks investor relations side og vælger udbytte, kan vi se udbyttet i kroner per aktie og i procent fra 2016-2019. Derudover står der også for hvert år en betalingsdato. For året 2019 betales der udbytte den 20-03-2020. Ex-udbyttedatoen er 18-03-2020, hvilket betyder, at vi senest skal have købt aktien den 18-03-2020 for at have ret til udbytte.


Det kan virke fristende at spekulere i kursens udvikling op til udbyttedage eller investere kun for at få udbytte. Dette er dog en meget spekulativ strategi, som få lykkes med. Man kan med fordel fokusere på at investere i udbytteaktier på lang sigt.


HVAD ER UDBYTTEAKTIER? 


En udbytteaktie er en virksomhed/aktie, der udbetaler en del af overskuddet til aktionærerne i form af udbytte. Det er langt fra alle virksomheder, der vælger at udbetale udbytte. Det er på selskabets årlige generalforsamling det besluttes, hvordan overskuddet skal fordeles, og derved også, om der skal udbetales udbytte til aktionærerne. Hvis generalforsamlingen vurderer, at det er bedre at geninvestere overskuddet i virksomheden, vil den gennemføre dette. Sådan er det ofte i vækstvirksomheder, som det er tilfældet hos Freetrailer, der i vores podcast forklarede, at de investerer overskuddet i virksomheden for at skabe yderligere vækst. Sådanne vækstaktier udbetaler sjældent udbytte. Selvom vi som aktionærer dermed ikke får del i overskuddet, kan det på sigt blive en gevinst for os ved at aktiekursen stiger på baggrund af virksomhedens vækst. 


De selskaber vi kendetegner som udbytteaktier er typisk veletablerede selskaber, der i mange år har haft en stabil indtjening. Derudover er det ofte selskaber, der ikke er så afhængige af op- og nedgange i verdensøkonomien. Det kan for eksempel være teleselskaber, forsyningsselskaber og selskaber, der sælger basale forbrugsvarer, som vi køber i supermarkedet. Disse selskaber har ikke så store udsving, fordi vi forbrugere stadigvæk har brug for eksempelvis vand, varme, internet og havregryn, selvom det går dårligere i økonomien. Denne type selskaber kaldes også defensive aktier, hvilket står i modsætning til cykliske aktier, der i høj grad er afhængige af konjunkturerne. 
Se vores store udvalg af bøger om privatøkonomi

Bogpakke med rabat - 3 bøger inkl. 'Den lille guide til fundamental analyse'
487,00 kr

GODE GRUNDE TIL AT INVESTERE I UDBYTTEAKTIER


En af de bedste grunde til at investere i udbytteaktier er, at de er meget stabile og generelt klarer sig godt, når der er uro på aktiemarkedet. På den måde kan de være med til at reducere risikoen i vores portefølje. Derudover sikre udbytteaktier, at vi får et løbende afkast, idet vi får udbetalt udbytte. Vi kan enten vælge at investere udbyttet i flere aktier eller beholde det. Udbytte har stor betydning for vores samlede afkast i sidste ende.


Udbytteaktier er altså for os der: 

 • Ønsker stabilitet i vores portefølje
 • Tænker langsigtet 
 • Ønsker et løbende afkast


UDBYTTESTRATEGI


Nogle investorer vælger en decideret udbytte-strategi, hvor de primært investerer i udbyttebetalende aktier for samlet set at få en slags “passiv indkomst” i form af de løbende udbytter. Denne strategi er meget langsigtet, da det tager lang tid tid før at udbytterne samlet set giver et godt afkast. 


HVORFOR FALDER AKTIEN, NÅR DER UDBETALES UDBYTTE?


Der er næsten garanti for, at vores udbytteaktier falder i kurs den dag, hvor der udbetales udbytte. Det skyldes, at virksomheden bliver mindre værd, idet de udbetalte udbytter bliver frataget virksomhedens værdi. Aktien falder altså typisk med værdien af udbyttet. Vi kan altså tage det helt roligt, hvis vi opdager dette, da det er helt naturligt.  


LISTE OVER MULIGE UDBYTTEAKTIER


DANSKE UDBYTTEAKTIER

 • Nordea
 • Danske Bank 
 • PandoraSydbank 
 • Matas 
 • Spar Nord 
 • ISS 
 • Tryg 
 • FLSmidth
 • Novo Nordisk 
 • Scandinavian Tobacco Group
 •  Alm Brand A/S 
 • Topdanmark A/S 
 • Carlsberg
 •  Royal Unibrew
 •  Ringkjøbing Landbobank A/S

UDENLANDSKE UDBYTTEAKTIER

AMERIKANSKE: 

 • Coca cola (KO) 
 • McDonald’s (MCD) 
 • Caterpilar (CAT) 
 • Chrevron (CVX) 
 • People’s United Financial, Inc. (PBCT) 
 • PPG industries (PPG) 
 • Target Corporation (TGT) 
 • AT&T INC (T) 
 • ExxonMobil (PG) 
 • Johnson & Johnson (JNJ)

EUROPÆISKE:

 • Unilever (UN) 
 • Nestlé (NESN) 
 • Equinor (EQNR) 
 • Sanofi (SAN) 
 • Novartis (CHF) 
 • Allianz (ALV)
 • Imperial Brands (IMB) 
 • Total (FP)
 • BNP Paribas (BNP)Siemens AG (SIE)

Lær børn og børnebørn gode pengevaner fra starten

Anna og Olli sparer op
99,00 kr


SÅDAN FINDER DU UDBYTTEAKTIER


Hvis du har brug for inspiration til at finde udbytteaktier, kan du for eksempel bruge en af disse sider:


 • www.suredividend.com 
 • www.dividend.com

  Du er også mere end velkommen til spørge om eller bidrage med inspiration i vores to Facebook-communities: Kvindelogen by Ophelia Invest og Aktieklubben by Ophelia Invest


UDBYTTEBETALENDE FONDE


På samme vis som en virksomhed kan være udbyttebetalende kan en fond også være det. Hvis vi forestiller os, at vi har en fond der indeholder 25 forskellige aktier, og 10 af aktierne er virksomheder, der udbetaler udbytte. Alle de udbytter, som oftest kommer i forlængelse af virksomhedens generalforsamling, samler fonden sammen, og én gang om året, i forbindelse med fondens egen generalforsamling, udbetaler fonden alle de indsamlede udbytter til alle de investorer, der ejer en bid af fonden via fondsbeviser. 


REITs


REIT står for Real Estate Investment Trust. På dansk er dette en ejendomsinvesteringsfond. REITs findes kun i udlandet. Kort forklaret er REIT et selskab, der investerer i ejendom. Fordelen ved REITs er, at de er udbyttebetalende. Det skyldes, at REITs er fritaget fra selskabsskat mod, at de skal udbetale mindst 90 procent af deres overskud i form af udbytte. Det er altså en god måde at investere i ejendomme og også sikre sig løbende udbytte.


Med REITs behøver vi ikke tænke over administration og vedligeholdelse af en bolig, hvilket er en stor fordel sammenlignet med selv at stå for det. Derudover kan det være svært at sælge sin ejendom, hvorimod det typisk er let at sælge sine aktier i REITs. Sidst men ikke mindst giver REITs god mulighed for spredning, da vi i stedet for at investere i en eller to boliger investerer i en hel portefølje af boliger. REITs betaler ofte udbytte en gang i kvartalet eller endda på månedsbasis. REITs er altså bestemt værd at overveje, når vi ønsker at opbygge en udbytteportefølje. Her er en liste med REITs, du kan overveje. De kan findes på Nordnet via ticker koden i parentes. 
LISTE OVER REITsHusk at undersøge, hvilke slags fonde ejendommen investerer i, hvor meget og hvor mange gange, der betales udbytte.  


UDBYTTESKAT OG REFUSION


Udbytte trækkes typisk som kildeskat. Kildeskatten er den skat, der tilbageholdes ved kilden, altså direkte fra det selskab, der udbetaler udbyttet. I Danmark er kildeskatten på udbytte 27 procent , og den samlede udbytteskat kan være op til 42 procent . Det vil sige, at selskabet automatisk tilbageholder 27 procent , og vi selv skal betale yderligere 15 procent -point op til 42 procent , hvis vi er over progressionsgrænsen for aktieindkomst.

Udbytte fra udenlandske selskaber beskattes ligeledes med 27 procent til 42 procent , men da pengene ikke kan tilbageholdes som kildeskat, skal vi betale hele beløbet i forbindelse med årsopgørelsen.

Udbytteskatten varierer fra land til land, da et land i princippet kan trække så meget kildeskat, som de vil. Da vi både betaler skat i udlandet og i Danmark, bliver vi dobbeltbeskattet. Derfor har Danmark lavet dobbeltbeskatnings-overenskomster med en række lande, der typisk sikrer, at vi højest skal betale 15 procent skat i kildelandet. De 15 procent vi betaler i kildelandet, kan så fratrækkes som 15 procent -point fra den skat, vi skal betale i Danmark. Det sker dog, at lande opkræver mere end de 15 procent , og at vi derfor skal søge om refusion at udbytteskat.
 
Det kan være bøvlet at søge om refusion af udbytteskat, så vi anbefaler, at du får hjælp af en kyndig. Da vi ikke er rådgivere i skat, anbefaler vi altid, at du selv undersøger de gældende regler. Dette skyldes også, at reglerne ændres løbende.  


OPSUMMERING


Udbytteaktier kan altså være med til at skabe stabilitet i vores portefølje og sikre os, at vi får udbetalt et løbende afkast. Det er typisk veletablerede selskaber, der udbetaler udbytte. Vi skal være opmærksomme på, at aktiekursen typisk falder på dagens, hvor der udbetales udbytte. Udover enkeltaktier findes der også udbyttebetalende fonde, hvilket også er en god mulighed. Alt i alt kan vi sige, at det er fornuftigt at have nogle udbytteaktier i porteføljen, da disse forbedre stabilitet, fordi de klare sige bedre end gennemsnittet, når markedet falder.Ansvarsfraskrivelse: Vi er ikke økonomiske rådgivere, og vi fralægger os ethvert ansvar for de økonomiske valg, du måtte træffe på baggrund af det, du læser på denne blog. Indholdet på bloggen er af oplysende karakter og har et uddannelsesmæssigt sigte. Det er ikke at betragte som hverken investeringsrådgivning eller anbefalinger, ej heller forholder vi os til læserens private, økonomiske situation. Enhver brug af oplysninger er på egen risiko. Al handel med værdipapirer indeholder risici. Man bør ikke handle for penge, man ikke har råd til at tabe. Vi opfordrer til, at der søges rådgivning, hvis læseren ikke forstår de på området gældende risici. Det historiske afkast på feltet investering er ingen garanti for fremtidig gevinst. Vi er ikke er ansvarlige for nogen valg, du måtte træffe, på baggrund af hvad du læser på www.opheliainvest.dk eller hører til events arrangeret af Ophelia Invest IVS.Nyhedsbrev?


Vil du lære at investere?
Vil du lære om teknisk analyse?


Den lille guide til Teknisk Analyse
199,00 kr