UGEN DER GIK - UGE 5HVAD VAR VIGTIGT PÅ AKTIEMARKEDET I UGEN DER GIK, OG HVAD HOLDER VI ØJE MED I NÆSTE UGE?


Aktie-eufori afløses af gennemsyrende frygt for den famøse coronavirus


Aktiemarkedet bevæger sig på nuværende tidspunkt i afgrundsdybe kontraster mellem højdepunkter og nedtur, hvilket mest af alt minder om en kvalmende rutsjebanetur gennem frygt og eufori. 


Diverse sendeflader har i de seneste dage malet blodrøde overskrifter, grundet den berygtede Coronavirus og dens desværre tiltagende udbredelse. Aktiemarkedet er naturligvis heller ikke immun herfor, og den generelle stemning på markederne vendte på en tallerken. I den forgangne uge udløste de danske indeks eufori med rekordstigninger, i hvad bedst af alt kan betegnes som kulminationen på en særdeles god aktiefest. De lave obligationsrenter, som er delvist dikteret af centralbankerne, har gennem de seneste år skabt et gennemgribende behov for en mere solid havn, hvilket har været i aktiemarkedets favør. Endvidere kunne markederne sætte sejl med positive nyheder fra handelskrigen, hvor en fase-1-aftale langt om længe blev en realitet, hvilket naturligvis skabte positive forhåbninger på de globale markeder. 


Optimismen forduftede dog prompte, da verdensbefolkningen kunne erfare konsekvenserne af den alarmerende og destruktive Coronavirus. I særdeleshed blev denne ængstelighed konverteret til det kinesiske marked, og vi kunne som investorer endnu engang erfare, at stemningen på det kinesiske marked igen var utrolig udslagsgivende på globalt plan. 


Det danske C25-indeks gik i knæ med et kursfald på to procent, hvilket ikke umiddelbart lyder faretruende, det skal dog sættes i relief til det faktum, at så markant et dagligt kursfald ikke er set siden oktober måned. Værst ramt var naturligvis flybranchen, da diverse selskaber måbende kunne se til, mens deres ruter omkring Kina formet sig til et stort spørgsmålstegn. 


Efterdønningerne resulterede først og fremmest i faldende oliepriser grundet usikkerhed om efterspørgslen. Endvidere kunne guld hente progressive stigninger, da markedet søger med den sikre atmosfære. Guld, som vi gentagne gange har omtalt i “Ugen der gik”, er et kontræt produkt, hvilket resulterer i prisstigninger, når folk valfarter væk fra aktiemarkedet. Som almen investor har man naturligvis kunne risikere at se anseelige fald i bestemte dele af ens portefølje, dog er det modsat vigtigt at pointere, at reaktioner på aktiemarkedet ofte forekommer som overreaktioner, og vi derfor bør overveje, om vi skal fodre til den paniske stemning ved at sælge ud. Normalvis vil markedet på sigt skabe en tilsvarende korrektion, hvilket betyder, at vi i investeringsøjemed ikke bør ligge søvnløs ved tanken om at situationen eskalerer. 


 


Nordnet formidler inciterende tanker om revolution og lancerer nye rabatter på investeringsfonde


“Revolutionen er her” - så store er armbevægelserne hos danske Nordnet, som i denne uge har lanceret nye kunderabatter specifikt til de utallige investeringsfonde. Ambitionen er således at skabe favorable og lukrative rammer omkring den populære handelsplatform. 


Mere prosaisk betyder rabatsystemet, at Nordnet løbende vil tilbagebetale en del af den formidlingsprovision, som virksomheden modtager i forbindelse med handel af diverse investeringsfonde. Rabatterne er endvidere differentieret i en rabattrappe, hvilket betyder, at besparelserne bliver proportionelt højere med din investerede kapital. Helt grundlæggende betyder dette, at jo flere midler du har placeret i disse fonde, desto højere tilbagebetaling vil du modtage. 


Tiltaget og de generelle initiativer bag er naturligvis positive takter fra Nordnet, som tilkendegiver, at intentionen er at give investorerne “magten” tilbage over deres opsparinger. Derudover er forslaget ikke udelukkende forbeholdt danske investeringsforeninger, men ligeså en rimelig bred palette af udenlandske foreninger, hvilket gør at investeringsmulighederne kan sammensættes efter præference og personlig vision. 


Der er dog et væsentligt aber dabei ved Nordnets intention om “revolution”, og det er selve størrelsesforholdet mellem rabat og den samlede investerede kapital. Der skal en anseelig grad af kapital til, før forslaget virkelig revolutionerer din portefølje. For eksempel vil en markedsværdi på en 1.000.000 kr udmønte sig i en årlig besparelse på 500 kr, hvilket på fin vis skitserer, at der skal markante investeringsbeløb på bordet. En floskel foreskriver dog, at lidt også har ret, og dette er ligeså værd at pointere i denne sammenhæng. Det er muligt, at rabatsystemet ikke i alle tilfælder vil emme af revulotion, men det er værd at tage med i den samlede vurdering af de mange handelsplatforme. Viva la revolution. 


Vil du til foredrag?


Vestas og DSV indgår strategisk alliance og åbner op for fælles visioner


DSV og Vestas er to af danmarks stoltheder, når det kommer til succes på den globale scene. Virksomhederne indgår nu et nyt samarbejde om logistik, hvilket skitserer fælles visioner for de to nationale stoltheder. 


“Det er en helt fantastiske mulighed for både Vestas og DSV”- sådan lød ordenene i al sin enkeldhed fra Vestas CEO Henrik Andersen, som stolt kunnen bryste sig af de nye ambitioner. Aftalen mellem de to hjertebørn er funderet på en alliance, hvor logistikvirksomheden DSV overtager den samlede transport fra Vestas´ vindmølleproduktion. Visionen er således at skabe et samarbejde i milliardklassen, som skaber en gensidig afhængighed virksomhederne imellem. 


Det er et uomtvisteligt faktum, at transport og logistik er et af de væsentligste omkostningsområder for Vestas, og det er således ganske progressivt, at virksomheden tilsyneladende formår at revidere denne post i samarbejde med DSV. Endvidere vil aftalen for DSV sikre en samarbejdspartner af de helt store, hvilket naturligvis er i virksomhedens favør. Vestas må i kølvandet på aftalen vinke farvel til en række underleverandører, og dette er selvsagt en vemodig kendsgerning, dog er koncernen yderst positiv omkring den fremtidige udvikling og de fælles visioner.


Som almen investor er denne alliance naturligvis interessant, og måske giver dette inspiration til nye investeringer. DSV og Vestas har gennem den sidste lange årrække manifesteret sin rolle på den globale scene, og det bliver således interessant at se, hvorledes de fremover vil akkompagnere hinanden.  
Danske Simcorp hives på analytikernes pinebænk og straffes i læsterligt kursfald


Danske Simcorp fik i denne uge analytikernes store pondus at føle, da virksomheden blev vurderet uproportionel dyr, hvilket jævnfør analytikernes skøn kunne indikere et nært forstående kursfald.


Hele 47 procent er danske Simcorps kursværdi steget med over de to forgangne år, hvilket naturligvis er positive takter for den danske tech-virksomhed. Faktum er dog, at optur ofte erstattes af nedtur på markederne, og dette dogme er Simcorp muligvis vidne til i disse dage. 


andelsbanken, som er af nordens største bankinstitutioner, vurderer nemlig, at kursværdien ikke længere er et proportionelt mål for virksomhedens værdi. De formidler således, at aktien har risiko for et kursfald på hele 25 procent, hvilket naturligvis er en hård nyser for den danske virksomhed. Hvis denne profeti konverteres til virkelighed på markederne, må virksomheden således se måbende til, mens investorerne sætter tommelskruerne på og uddeler læsterlige kurstæsk.Handelsbanken proklamerer ligeledes, at virksomheden i de kommende år vil blive udsat for anseelige udfordringer angående teknologi, løsningsforslag mm. hvilket naturligvis bør medregnes i den holistiske vurdering. Vi ser muligvis spæde tegn på denne fremskrivning, da aktien i torsdag faldt med mere end 5 procent, hvilket naturligvis sænker aktien til bunds i det generelt negative danske marked. 


Vi kan som almen investor lære en vigtig lektie ved dette, og det er altid at sondere de generelle vurderinger af en aktie. Der er sjældent konsensus om det retsmæssige kursniveau, men det kan være en svær manøvre at investere mod de store markedsaktørers vurdering, da de i indiskutabel grad er udslagsgivende for aktiekurserne. Derfor bør vi i en vis grad skænke disse analyser opmærksomhed, da ovenstående er vigtige markedskræfter.  


Vil du lære om det populære fænomen teknisk ananlyse?Hvad skal vi holde øje med i næste uge?- Globale konsekvenser af virusramt marked. 


Det er svært at negligere, at vi i disse tider sidder klistret til sendefladerne i en kombination af frygt og håb for kampen mod Coronavirussen, og næste uge bliver næppe nogen undtagelse. 


Danfoss har måtte restringere sine medarbejders aktivitet i Kina af frygt for konsekvenserne, Pandora har måtte lukke 53 butikker i distrikterne, hvor virussen hærger og SAS har ligeså måtte nedlægge ruter. Det blev i denne uge proklameret ganske tydeligt, at de danske virksomheder ikke kan gå fri for denne epidemi. 


Det bliver således uhyre vigtigt at skærpe sin bevågenhed i de kommende uger angående situationen. Forhåbentligt formår verdenssamfundet gradvist at nedtrappe diverse risici, og dermed begunstige virksomhederne og det generelle aktiemarked. Vi vil naturligvis opdatere dig løbende og følge markederne på klos hold.  


Vil du læse mere om investering?


UGEN DER GIK - UGE 4HVAD VAR VIGTIGT PÅ AKTIEMARKEDET I UGEN DER GIK, OG HVAD HOLDER VI ØJE MED I NÆSTE UGE?


Den Europæiske Central bevarer status-quo, men ansporer til fremtidig forandring


ECB havde i denne mulighed for at revidere rentemiljøet, som har været under heftig kritik fra mange aktører på markedet, men holder standhaftigt fast i den nuværende kurs. Dog åbner centralbanken op for nye pengepolitiske perspektiver. 

Renten forbliver i det nuværende lave niveau, og opkøbsprogrammerne fortsætter stadig uændret. Så groft kan man simplificere de nyeste udmeldinger fra ECB, men alligevel synes der forandring i luften. 

Først og fremmest bevares den nuværende indlånsrente for bankerne på -0,5 procent, hvilket mere prosaisk betyder, at bankerne fortsat må betale for deres forretningsmodel, når de opbevarer penge for Hr. og Fru. Danmark. Intentionen med dette er at stimulere den generelle vækst i verdensøkonomien og derved styre langt uden om recessions-mareridt. 

Opkøbsprogrammet er en mere kompleks fortælling, men følgende forklaring angiver de overordnede linjer. Når ECB opkøber statsobligationerne, vil det som markedsmekanisme medføre, at efterspørgslen stiger, hvorved renterne falder, da dette er den omvendte proportionalitet for obligationer. Dette medfører, at omkostningerne for givne virksomheder er lavere, hvilket stimulerer forbruget. Endvidere kan virksomheder søge obligationer fra andre lande med højere renter, hvilket vil svække euroen og dermed gøre europæiske vare mere favorable at investere i. Hvis dette lød en smule omstændeligt, så er konklusionen helt enkelt, at centralbanken ønsker at styrke de økonomiske tilstande generelt.

ECB proklamerede dog også, at der ønskes en minutiøs gennemgang af de pengepolitiske linjer. Dette gøres for at sondere om der eventuelt bør ændres på den nuværende model. Dette er en kuriositet i disse kredse, hvor den sidste gennemgang skete i 2003, så måske er der alligevel forandring i luften. Udsigterne for denne strukturelle omlægning er dog stadig lange, da ECB først vil realisere denne gennemgang i slutningen af året. Vi vil naturligvis opdatere dig, når dette bliver en realitet.
Novo Nordisk passerer historisk milepæl og præsenterer potentiel blockbuster


Novo Nordisk kan i denne tid sætte sejl med store ambitioner om forretningsudvidelse samt ambitioner om medicinalprodukter til proaktiv kamp mod demens. 


Tusinde milliarder, hele tusinde milliarder, kan den danske mastodont Novo Nordisk nu bryste sig af i samlet markedsværdi. Virksomheden bevæger sig nu op i hidtil usete luftlag, og det vil være en grov underdrivelse at sige, at der er langt mellem Novo og de resterende danske C25-virksomheder. I 2007 oversteg Novo Mærsk i markedsværdi, og sidenhen har det været et uomtvisteligt faktum, at Novo Nordisk har et format, som sjældent ses på dansk grund. 


Den dugfriske milepæl kommer i kølvandet på nye ambitioner, som Novo stolt kunne formidle på en traditionsrig konference i JP-Morgan, som er en amerikansk bank-mastodont. Novo Nordisk kunne proklamere, at man har erfaret lovende forskningsresultater med diabetesmidlet Victoza, som efter sigende proaktivt kunne bruges til at bekæmpe demens. Dette ville potentielt kunne blive en såkaldt blockbuster, som betyder, at det er produkt med potentiale i milliardklassen. Novo Nordisks omsætning er i videst udstrækning baseret på indtægter fra diabetesmidler, som ved dette regnskabsår udgjorde omtrent 80% af den samlede indtægt. De nyeste ambitioner vil dog kunne berige virksomheden markant, da forskning i demensmedicin længe har været et vaklende område. 


Som investor er det naturligvis interessant at holde trit med forskningen i Victoza, og markedets generelle forventninger blev da ligeledes cementeret i en kursstigning på omtrent 5% på den pågældende dag for konferencen. Novo-aktien handles i skrivende øjeblik til kurs 413, hvilket er på grænsen til det inciterende all-time-high niveau. 


Vil du lære om det populære fænomen "teknisk analyse"?

Liquid error: product form must be given a product

Danfoss realiserer ambitionerne om essentielt opkøb af amerikansk hydraulikforretning.


Danfoss gør sig særdeles store armbevægelser med et historisk milliardopkøb på svimlende 23 milliarder kroner. Ledelsen i Danfoss karakteriserer det som “dristigt”, men ambitionsniveauet er ikke til at underkue.


Den danske industrivirksomhed Danfoss har gennem længere tid haft et godt øje til amerikanske Eaton Hydraulics´s hydraulikafdeling, og virksomheden kan således starte den nye dekade med lovende takter. Allerede i 1990´erne var det tilsyneladende en ambition at overtage denne afdeling, og Danfoss kan således ånde lettet op ved de nye realiteter. 


Det er dog ikke uden risici, at virksomheden eksekverer denne manøvre, da det i skrivende øjeblik skaber en voluminøs gæld i den danske virksomhed. Endvidere er selve timingen risikobetonet, da flere makroøkonomiske indikatorer skitserer dystopiske fremtidsudsigter til recession og afmatning. Danfoss lader sig dog ikke underminere af disse prognoser, da de proklamerer, at opkøbet ikke kunne udsættes med henblik på det faktum, at virksomheden kunne blive opkøbt fra anden side. 


Opkøbet resulterer i en nettogæld på 30 milliarder kroner, hvilket således er omtrent 3 gange mere end driftsresultatet før finansielle poster. På den anden side kan den danske industrivirksomhed klynge sig ved det faktum, at det umiddelbart bør øge omsætningen med hele 30%, hvilket således bevirker en samlet omsætning på 60 milliarder kroner.Det bliver således uhyre spændende at følge hvorledes dette opkøb vil influere Danfoss som virksomhed, og en anden facet er naturligvis også, hvorledes timingen præger det samlede resultat i forhold til risiko for recession mm.Genmab høster frugterne af amerikansk hjertebarn


En tyndslidt floskel foreskriver, at hvis vi elsker noget, bør vi give slip på dette. Denne realitet har Genmab måtte sande med kræftmidlet, Darzalex, som nu smiler fra den amerikanske medicinalmastodont Johnson & Johnson. 


I 2012 solgte Genmab rettighederne til kræftmidlet, Darzalex, som er tilsigtet at behandle knoglemarvskræft. Genmab stod for at udvikle produktet, og det omkringliggende marked kunne prompte erfare, at dette skulle blive en lukrativ forretning for den danske medicinalvirksomhed. Kræftmidlet toppede i 2019 med et salg på 20 milliarder dollar, og dette tilgodeser således Genmab med en milliardbonus. 


Aftalen er funderet på, at Genmab løbende får procenter og eventuelle bonusser, såfremt produktet leverer monumentale resultater, og dette begunstigede således officielt Genmab i denne uge. Jævnfør Medwatch er aftalen sammensat således, at Genmab løbende får en andel af salget, som stiger proportionelt med at salget øges. Derved kunne man eventuelt anticipere, at dette på lang sigt stadig vil være en anseelig indtægtskilde for Genmab. Genmab handles i skrivende øjeblik til kurs 1534 kr. Vil du lære at investere?

Hvad skal vi holde øje med i næste uge?- Handelsbarometer fodrer til ængstelighed på markederne   


DHL Trade Barometer bekræfter den generelle frygt for tilbagegang på globalt plan, men hvor slemt står det egentlig til? 


 Den gennemsnitlige verdenshandel er på tilbagetog, og dette er naturligvis en negativ konstatering oveni i en cocktail af ængstelighed og en skrantende verdensøkonomi. Men kommer denne nyhed som en overraskelse? Den globale verdenshandel har gennem en længere årrække været på himmelflugt, og det er nærmest naturlov, at dette ikke kan fortsætte. Det er altså ikke gulvtæppet, der nu rives væk under os, men blot en trist skildring af den nuværende virkelighed på globalt plan. 


Det bliver spændende at se yderligere reaktioner på denne temperaturmåling i næste uge, og generelt bliver det spændende at holde trit med, om vi formår at vende skuden og styre gennem tågen.  


VIL DU LÆSE FLERE OPDATERINGER?

Du kan læse tidligere ugers 'Ugen der gik' via dette link: Ugen der gik vinter 2019-2020Liquid error: product form must be given a product

Ansvarsfraskrivelse: Vi er ikke økonomiske rådgivere, og vi fralægger os ethvert ansvar for de økonomiske valg, du måtte træffe på baggrund af det, du læser på denne blog. Indholdet på bloggen er af oplysende karakter og har et uddannelsesmæssigt sigte. Det er ikke at betragte som hverken investeringsrådgivning eller anbefalinger, ej heller forholder vi os til læserens private, økonomiske situation. Enhver brug af oplysninger er på egen risiko. Al handel med værdipapirer indeholder risici. Man bør ikke handle for penge, man ikke har råd til at tabe. Vi opfordrer til, at der søges rådgivning, hvis læseren ikke forstår de på området gældende risici. Det historiske afkast på feltet investering er ingen garanti for fremtidig gevinst. Vi er ikke er ansvarlige for nogen valg, du måtte træffe, på baggrund af hvad du læser på www.opheliainvest.dk eller hører til events arrangeret af Ophelia Invest IVS.

Nyhedsbrev?


Vil du lære at investere?
Nye bøger til vinterferien?

Bogpakke med rabat - 3 bøger inkl. 'Den lille guide til investering'
597,00 kr487,00 kr