Guide til Crowdlending

Hvad er crowdlending Crowdlending eller P2P (Peer to peer) lending, som de oftere kalder det uden for Danmark, gør det muligt for private investorer at indtage den position bankerne normalt har. Man udlåner penge til privatpersoner og firmaer via en online platform og modtager renter løbende. Crowdlending muliggør derved at både individer og virksomheder kan...

SKAT på værdipapirer

Aktieindkomst: Skat på aktier (og aktiebaserede udbyttebetalende fonde) Skattesatsen på aktieindkomst, hvilket relaterer sig til aktier samt aktiebaserede udbyttebetalende fonde, er på 27 procent op til progressionsgrænsen på 54.000 kroner (2019-tal) og herover på 42 procent. Dette gælder årligt. Der skal altså betales 27 procent af de første 54.000 kroners aktiegevinst og derefter 42 procent...

Aktiesparekontoen

Primo januar 2019 trådte en ny investeringsmulighed i kraft. Den hedder aktiesparekontoen og bygger på svensk model. Man opretter den i banken, eller hos sin (online) børsmægler andetsteds og herfra kan man således købe og sælger værdipapirer på vanlig vis. Forskellen er, at beskatningen på papirer handlet via aktiesparekontoen er langt mere favorabel end...

Derfor giver det mening at kombinere aktiv og passiv investering

Af René Engell, medstifter af og porteføljemanager i Falcon Fondsmæglerselskab A/S. Falcon Invest er repræsenteret ved konferencen efteråret 2018 i Aarhus. (Reklame) Investering i passivt forvaltede indeksfonde, for eksempel via indeks-ETF’er, har de seneste år oplevet stigende popularitet. Som investorer har vi med indeksprodukterne fået adgang til simpel porteføljepleje og lave omkostninger. Produkterne har sat spørgsmålstegn ved værdien...

Guide til bæredygtige investeringer

Af Naja Habermann, blogger, butiksejer & miljø-entusiast ”Ved at flytte sine pensionsmidler fra de traditionelle pensionsinvesteringer, vil det have en 27 gange større effekt på CO2-aftrykket end ved både at forkorte brusebadet med to min. hver gang, flyve mindst en gang mindre om året, tage toget i stedet for bilen og spise maksimalt et stykke kød...

Pas på de små børsnoteringer

Skrevet af Beile Grünbaum, finans-og erhvervsjournalist, blogger og privat investor  Børsnoteringer befinder sig på listen over farlige investeringer, som Benjamin Graham advarer imod i bogen The Intelligent Investor, som for mange af os er en slags investeringsbibel. Ifølge Benjamin Graham er der to problemer med børsnoteringer. For det første er de kendetegnet ved, at der følger en...